top of page

 מבני תעשייה - משרדים - חנויות - להשכרה בכל אזור המרכז 

משרד רה"מ מקדם את שינוי המפה באופן שיוביל לשינוי במעמד ישובים רבים בישראל, שכיום 49.5% מהאוכלוסייה כלולים בו. היוזמה תעניק לראשונה מעמד של "ישובים מאוימים" לכאלו שאינם התנחלויות וכן תשנה סטטוס של ישובים כמו קרית שמונה ושדרות ל"קדמיים" במקום "צמודי גדר"
ציטוט כתבה של יובל שדה בכלכליסט מתאריך 30.08.23

אתר הנדל"ן העסקי Nadlan2Business.com 
מבחר נכסים ממוין לפי סוג נכסים מיקומם הגאוגרפי ולפי גודלם.

bottom of page