א.ת. צפוני בלוד

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה, מתאם במיוחד לאחסון מוצרים מסוכנים או דליקים

להשכרה

מבנה תעשייה

א.ת. צפוני בלוד

500 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

מבנה תעשייה להשכרה, מתאם במיוחד לאחסון מוצרים מסוכנים או דליקים

קוד נכס

2019-02-07-03- לוד

מחיר למ"ר

כ 33 ש"ח

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה