top of page

להשכרה

מבני תעשייה

באשדוד

להשכרה

מבני תעשייה

להשכרה באזור התעשייה של אשדוד בשטח של 400 מ"ר מבנה תעשייה ועוד כ ו200 מר משרדים עם חצר תפעולית - לשימוש כמחסן , מוסך, או לתעשייה

להשכרה באזור התעשייה של אשדוד בשטח של 400 מ"ר מבנה תעשייה ועוד כ ו200 מר משרדים עם חצר תפעולית - לשימוש כמחסן , מוסך, או לתעשייה

02022024 באשדוד

קוד נכס מספר :

55

מחיר

600 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באשדוד מבנה תעשייה בשטח של 400 מ"ר הנגר גובה של כ 5 מטר ובנוסף עוד כ 200 מ"ר משרדים . וחצר תפעולית , כניסה מיידית חצר תפעולית של כ 600 מ"ר - גישה נוחה לפריקה

בכפר סבא

להשכרה

מבני תעשייה

מבני תעשייה או אחסנה של כ 1000 מ"ר להשכרה - באזור תעשייה בכפר סבא , מבנה מודרני וחדש גובה 6.5 מטר כניסה עד סוף שנת 2025 . . כולל חנייה , הכנה למשרדים.
גישה לטריילרים 20 ו40 פיט

מבני תעשייה או אחסנה של כ 1000 מ"ר להשכרה - באזור תעשייה בכפר סבא , מבנה מודרני וחדש גובה 6.5 מטר כניסה עד סוף שנת 2025 . . כולל חנייה , הכנה למשרדים. 
גישה לטריילרים 20 ו40 פיט

03-25-12-2023 כפר סבא

קוד נכס מספר :

50

מחיר

מ 1000 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באזור תעשייה של כפר סבא. מבנה לאחסנה או לתעשייה להשכרה , שטח מבנה: 1,000 מ"ר
• שטח תפעולי מוצמד: 150 מ"ר
• גובה תקרה: כ 6.5 מ'
• חניות : 3
•כ 1500 ק"ג עומס שימושי:
אספקת חשמל; קיימת אפשרות להגדלה
להגדלה גישה נוחה מאוד ,ליציאה מיידית לצירי תנועה מרכזיים כולל כביש 6.

שער הנגב

להשכרה

מבני תעשייה

מבני תעשייה להשכרה של כ 3500 מ"ר - באזור תעשייה במועצת שער הנגב , מבנה מודרני וחדש גובה 14 מטר כניסה עד סוף שנת 2024 . . כולל כ 3 משווה גובה ושטח מ"ר משרדים. חצר תפעולית של 4000 מ"ר
גישה לטריילרים

מבני תעשייה להשכרה של כ 3500 מ"ר - באזור תעשייה במועצת שער הנגב , מבנה מודרני וחדש גובה 14 מטר כניסה עד סוף שנת 2024 . . כולל כ 3 משווה גובה ושטח מ"ר משרדים. חצר תפעולית של 4000 מ"ר
גישה לטריילרים

02-25-12-2023 שער הנגב

קוד נכס מספר :

35

מחיר

מ 3500 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באזור תעשייה של שדות . מבנה לאחסנה או לתעשייה להשכרה , כשטח מבנה: 3,000 מ"ר
• שטח תפעולי פתוח: 4,000 מ"ר
• גובה תקרה: כ 9 מ'
• משווה גובה: 3
• עומס שימושי: רצפה מונחת קומת קרקע
Plastic Group A לרמת ,ESFR :כיבוי מערכות•
• מאגר מים: 450 מ"ק, משאבות 2500 GPM
• אספקת חשמל: 2,000 אמפר )קיימת אפשרות
להגדלה( גישה נוחה מעוד ,ליציאה מיידית לצירי תנועה מרכזיים הטבות מס משמעותיות למשקיעים.

בפתח תקווה

להשכרה

מבני תעשייה

מבנה תעשייה לאחסנה או למלאכה להשכרה באזור התעשייה של פארק אפק / פתח תקווה

מבנה תעשייה לאחסנה או למלאכה להשכרה באזור התעשייה של פארק אפק / פתח תקווה

10-12-2023 פתח תקווה

קוד נכס מספר :

55

מחיר

330 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

בפאר אפק ליד פתח תקווה במבנה לתעשייה או אחסנה בגול של כ 330 מ"ר בנוי עם גישה נוחה לחצר תפעולית קומת קרקע מיקום : א. תעשייה עם כובה של כ 5.5 מטר מיועד ליצור ואחסנה גישה מהיר לתל אביב לכביש 6 ו לחוצה שומרון . כניסה מיידית

בראשון לציון

להשכרה

מבני תעשייה

מבני תעשייה של כ 1000 מ"ר להשכרה - במערב ראשון לציון, בנוי משני קומות של כ 500 מ"ר כל אחת . גובה כ 6 מטר. כניסה עד ינואר 2024 כולל 500 מ"ר גלריה למשרדים או מעבדה . באזור מרכז סורק . ניתן גם לרכוש את הנכס במחיר הגיוני

מבני תעשייה של כ 1000 מ"ר להשכרה - במערב ראשון לציון, בנוי משני קומות של כ 500 מ"ר כל אחת . גובה כ 6 מטר. כניסה עד ינואר 2024 כולל 500 מ"ר גלריה למשרדים או מעבדה . באזור מרכז סורק . ניתן גם לרכוש את הנכס במחיר הגיוני

בראשון לציון 0127-09-2023

קוד נכס מספר :

מחיר

 מ"ר 1000

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באזור תעשייה החדש של ראשון לציון מבנה להשכרה , כולל 135 מ"ר ועוד 55 מ"ר גלריה להשכרה - , הגובה הוא כ 6 מ' ,המבנה מתפנה להשכרה אחל יוני 2022 ​ . יש ספרינקלרים יש חנייה .מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה .גישה לקונטנרים מתאים להפצה ,אחסנה, נגרייה או סדנה, ותצוגות למיניהם ,באזור התעשייה של היקיאה בראשון לציון

ליד גדרה

להשכרה

מבני תעשייה

להשכרה מרכז לוגיסטי / מרל"וג . אחל מ 300 עד כ 8500 מ"ר . לאחסנה ולוגיסטיקה ליד גדרה . כניסה סוף 2024

להשכרה מרכז לוגיסטי / מרל"וג . אחל מ 300 עד כ 8500 מ"ר . לאחסנה ולוגיסטיקה ליד גדרה . כניסה סוף 2024

0124092023 גדרה

קוד נכס מספר :

מחיר

עד 8500 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

מרכז לוגיסטי חדש ליד פארק התעשייה ראם להשכרה מבנה חדש בן , 8500 מ"ר, גובה תקרה 7.5 עד 14 מטר, ספרינקלרים , ניתן לחלוקה ליחידות מ 300 מ"ר מ ועד 7500 מ"ר | 2.5 טון עומס רצפה למ"ר | גישה למשאיות של 40 פייט

באריאל

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה לתעשייה להשכרה באזור התעשיה אריאל - מבנה לתעשייה חדיש ליצור וללוגיסטיקה - כולל 500 למשרדים למשרדים - ועוד כ 800 מ"ר למעבדה . במבנה יש שטח של 2500 מ"ר לתעשייה בגובה הקרקע ועוד 5000 במפלס מעלו . בין יתרונות המקום, נגישות לעובדים, נגישות לכביש 6, ארנונה נמוכה , חנייה בשפע .לכניסה עד ינואר 2024.

מבנה לתעשייה להשכרה באזור התעשיה אריאל - מבנה לתעשייה חדיש ליצור וללוגיסטיקה - כולל 500 למשרדים למשרדים - ועוד כ 800 מ"ר למעבדה . במבנה יש שטח של 2500 מ"ר לתעשייה בגובה הקרקע ועוד 5000 במפלס מעלו . בין יתרונות המקום, נגישות לעובדים, נגישות לכביש 6, ארנונה נמוכה , חנייה בשפע .לכניסה עד ינואר 2024.

07-09-2023 באריאל

קוד נכס מספר :

40

מחיר

8000 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

מבנה עצמאי לתעשייה להשכרה באזור התעשיה אריאל - מבנה לתעשייה חדיש ליצור וללוגיסטיקה בין יתרונות המקום, נגישות לעובדים, נגישות לכביש 6, ארנונה נמוכה , חנייה בשפע .לכניסה עד ינואר 2024.

בערד

להשכרה

מבני תעשייה

מבני תעשייה של כ 1500מ"ר להשכרה - באזור תעשייה ליד ערד, מבנה מודרני וחדש גובה 12.5 כניסה עד סוף שנת 2023 . כולל כ 3 משרדים 150 מ"ר בגלריה. חצר תפעולית של 3000 מ"ר
גישה לטריילרים

מבני תעשייה של כ 1500מ"ר להשכרה - באזור תעשייה ליד ערד, מבנה מודרני וחדש גובה 12.5 כניסה עד סוף שנת 2023 . כולל כ 3 משרדים 150 מ"ר בגלריה. חצר תפעולית של 3000 מ"ר
גישה לטריילרים

20-07-2023 ערד

קוד נכס מספר :

17

מחיר

1500 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באזור תעשייה של ערד. מבנה לאחסנה או לתעשייה להשכרה , כולל כ 2000 חצר תפעולית וחניות לרכבים ומשאיות להשכרה . בנוסף יש במבנה משרדים ושירותים, הגובה כ כ 12 מ' ספרינקלרים , מתאים להפצה ,אחסנה, יצור, נגרייה, מוסך או סדנה, ותצוגות למיניהם . . גישה נוחה מעוד ,.

בשדרות

להשכרה

מבני תעשייה

מבני תעשייה של כ 3000 מ"ר להשכרה - באזור תעשיי ליד שדרות , מבנה מודרני וחדש גובה 9 כניסה 12 עד 18 חודשים מחתימה הסכם שכירות . כולל כ 3 משווה גובה ושטח מ"ר משרדים. חצר טפעולית של 4000 מ"ר
גישה לטריילרים

מבני תעשייה של כ 3000 מ"ר להשכרה - באזור תעשיי ליד שדרות , מבנה מודרני וחדש גובה 9 כניסה 12 עד 18 חודשים מחתימה  הסכם שכירות . כולל כ 3 משווה גובה ושטח מ"ר משרדים. חצר טפעולית של 4000 מ"ר
גישה לטריילרים

01-12-07-2023 שדרות

קוד נכס מספר :

60

מחיר

3000 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באזור תעשייה של שדות . מבנה לאחסנה או לתעשייה בבניה להשכרה , כולל כ 4000 חצר טפעולית וחניות לרכבים ומשאיות להשכרה באזור פותןח אלף . בנוסף יש במבנה משרדים ושירותים, הגובה כ כ 9 מ' ספרינקלרים, 3 משווה גובה למשאיות ולטריילרים. .מתאים להפצה ,אחסנה, יצור, נגרייה, מוסך או סדנה, ותצוגות למיניהם . בנכס יש גם הזנת כוח חשמל במטח גבוה . גישה נוחה מעוד ,ליציאה מיידית לצירי תנועה מרכזיים הטבות מס משמעותיות למשקיעים.

בפתח תקווה

להשכרה

מבני תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה באזור פתח תקווה, מרלו"ג מוכן להפעלה מיידית , מבנה עצמאי עם גישה מיידית לכביש 6

מבנה תעשייה להשכרה באזור פתח תקווה, מרלו"ג מוכן להפעלה מיידית , מבנה עצמאי עם גישה מיידית לכביש 6

פתח-תקווה 09-07-2023

קוד נכס מספר :

מחיר

4500 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

להשכרה באזור פתח תקווה מבנה לאחסנה ואכלוס מיידי. בנוי 4700 במפלס הקרקע, עם 4 משווה גובה , גובה כ 9 מטר בכל קומה , פרטים נוספים וביקור בתאום מראש

בקרית מלאכי

להשכרה

מבני תעשייה

מבני תעשייה של כ 2200 מ"ר להשכרה - בקרית מלאכי , מבנה מודרני וחדש גובה 13 עד 12.2 מטר. כניסה 3 עד 6 חודשים מחתימה הסכם שכירות . כולל כ 400 מ"ר משרדים.
גישה לטריילרים

מבני תעשייה של כ 2200 מ"ר להשכרה - בקרית מלאכי , מבנה מודרני וחדש גובה 13 עד 12.2 מטר. כניסה 3 עד 6 חודשים מחתימה הסכם שכירות . כולל כ 400 מ"ר משרדים. 
גישה לטריילרים

קרית מלאכי 01-1406-2023

קוד נכס מספר :

60

מחיר

2200 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באזור תעשייה של קריית מלאכי . מבנה לאחסנה או לתעשייה להשכרה מיידית , כולל כ 40 חניות לרכבים ומשאיות להשכרה כמעט מיידית . בנוסף יש במבנה כ 40 מ"ר משרדים ושירותים, הגובה כ כ 12.5 מ' ספרינקלרים, משווה גובה למסאיות ולטריילרים. צמודות .מתאים להפצה ,אחסנה, יצור, נגרייה, מוסך או סדנה, ותצוגות למיניהם . בנכס יש גם הזנת כוח חשמל של כ 320 אמפר . גישה נוחה מעוד ,מעולה ליציאה מיידית לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה , ביבנה . י .

בקרית מלאכי

להשכרה

מבני תעשייה

מבני תעשייה של כ 4600 מ"ר להשכרה - בקרית מלאכי באזור תעשייה, מבנה מודרני וחדש גובה 13 מטר. כניסה עד סוף 2023 .כולל כ 400 מ"ר משרדים.
גישה ומשווה גובה לטריילרים

מבני תעשייה של כ 4600 מ"ר להשכרה - בקרית מלאכי באזור תעשייה, מבנה מודרני וחדש גובה 13 מטר. כניסה עד סוף 2023 .כולל כ 400 מ"ר משרדים. 
גישה ומשווה גובה לטריילרים

קרית מלאכי 02-14-06-2023

קוד נכס מספר :

60

מחיר

4600 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באזור תעשייה של קריית מלאכי . מבנה לאחסנה או לתעשייה להשכרה מיידית , כולל כ 40 חניות לרכבים ומשאיות להשכרה כמעט מיידית . בנוסף יש במבנה כ 400 מ"ר משרדים ושירותים, הגובה כ כ 13 מ' ספרינקלרים, משווה גובה למסאיות ולטריילרים. מתאים להפצה ,אחסנה, יצור, נגרייה, מוסך או סדנה, ותצוגות למיניהם . בנכס יש גם הזנת כוח חשמל של כ 320 אמפר . גישה נוחה מעוד ,מעולה ליציאה מיידית לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה

בברקו

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה לתעשייה להשכרה באזור התעשיה ברקן ליד אריאל - מבנה לתעשייה נקיה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מבנה לתעשייה 1500 מ"ר להשכרה מיידית באזור התעשייה של ברקן עסקה מיידית עם אפשרות להשכרת מידוף קיים

מבנה לתעשייה להשכרה באזור התעשיה ברקן ליד אריאל - מבנה לתעשייה נקיה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מבנה לתעשייה 1500 מ"ר להשכרה מיידית באזור התעשייה של ברקן עסקה מיידית עם אפשרות להשכרת מידוף קיים

22-05-2023 ברקן

קוד נכס מספר :

מחיר

1500 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

מבנה תעשייה וללוגיסטיקה להשכרה כ 1500 מ"ר באזור התעשייה של ברקן , עסקה עם כניסה עד חודש יולי/ אוגוסט 2023 .חצר טפעולית קטנה לשימוש השוכר

בחולון

להשכרה

מבני תעשייה

להשכרה באזור התעשייה של חולון אולם לתעשייה ומשרדים

להשכרה באזור התעשייה של חולון אולם לתעשייה ומשרדים

01-03-01-2023- בחולון

קוד נכס מספר :

50

מחיר

2400 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

להשכרה באזור התעשייה בחולון , מבנה תעשייה של כ 2500 מ"ר בנוי עם גובה של עד 6.5 מטר , משרדים , חוזה ארוך, כניסה מיידית

בברקן - באריאל

להשכרה

מבני תעשייה

באזור התעשייה של ברקן - אריאל שבשומרון  מבנה  של  1000 מ"ר כולל ציוד חלקי לנגרייה להשכרה. כניסה מידית

באזור התעשייה של ברקן - אריאל שבשומרון  מבנה  של  1000 מ"ר כולל ציוד חלקי לנגרייה להשכרה. כניסה מידית

17-08-2023בברקן

קוד נכס מספר :

מחיר

1000 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באזור תעשיה של ברקן בשומרון  מבנה  של  1000 מ"ר כניסה מידית יש חצר תערעולי. ​ באזור תעשיה של ברקן בשומרון, מבני תעשיה להשכרה בקומת הקרקע גובה של 6 מטר  מספר פתחים בנוסף יש במבנה, כ  100 מ"ר נפרד למשרדים    .מבנה מסודר וייצוגי  

בראשון לציון

להשכרה

מבני תעשייה

מבני תעשייה של כ 180 מ"ר להשכרה - במערב ראשון לציון, גובה כ 6 מטר.כניסה יוני 2022. כולל 50 מ"ר גלריה .גישה לקונטנרים מתאים להפצה ,אחסנה,נגרייה או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,בראשון לציון

מבני תעשייה של כ 180 מ"ר להשכרה - במערב ראשון לציון, גובה כ 6 מטר.כניסה יוני 2022. כולל 50 מ"ר גלריה .גישה לקונטנרים מתאים להפצה ,אחסנה,נגרייה או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,בראשון לציון

בראשון לציון 0130-03-2022

קוד נכס מספר :

מחיר

מ 185מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

באזור תעשייה החדש של ראשון לציון מבנה להשכרה , כולל 135 מ"ר ועוד 55 מ"ר גלריה להשכרה - , הגובה הוא כ 6 מ' ,המבנה מתפנה להשכרה אחל יוני 2022 ​ . יש ספרינקלרים יש חנייה .

bottom of page