top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או מסחר בברקן - באריאל - בשומרון

חייג בלחיצת על מספר הטלפון מכל מכשיר נייד או באמצעות EMAIL !!!

בברקן - באריאל

להשכרה

מבנה תעשייה

באזור התעשייה של ברקן - אריאל שבשומרון  מבנה  של  1000 מ"ר כולל ציוד חלקי לנגרייה להשכרה. כניסה מידית

קוד נכס

29-06-2022 בברקן

1000 מ"ר

בברקן - באריאל

בברקן - אריאל

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה באזור התעשייה אריאל \ ברקן , בנוי על כ 2300 מ"ר , מיועד לתעשייה או למוסך , כניסה תוך חודש מחתימת חוזה

 כ 3000 מ"ר

קוד נכס

2019 - 05-02- ברקו

כ 2300 מ"ר
בברקן - אריאל

בברקן - באריאל

להשכרה

מבנה תעשייה

באזור התעשייה של ברקן - אריאל שבשומרון  מבנה  של  6000 מ"ר בנוי על מגרש של כ 17000 מ"ר כניסה מידית

קוד נכס

01-06-2018

3000 מ"ר
בברקן - באריאל

באזור התעשייה אריאל - ברקן

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה באזור תעשייה של ברקן ליד אריאל תקרה בגובה 10 מטר

13000 מ"ר

קוד נכס

ברקן - 2019-01-03 - A2

1500 - 9000 מ"ר
באזור התעשייה אריאל - ברקן

באריאל

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה של 3500 מ"ר עד 9500 מ"ר להשכרה באזור אריאל

3000 מ"ר

קוד נכס

באריאל 1

1500 מ"ר
באריאל

ארנונה  לתעשייה מסחר או משרדים  להשכרה באזורי התעשייה של השומרון

עיון בצו ארנונה  האחרון שפורסם לאזורי התעשייה בשומרון .

הארנונה נקבעת לפי סיווג ואזור הנכס.

יש  לעיין בצו,

איתור נכסים בערים נוספות :

​   ביבנה

bottom of page