top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או מסחר בברקן - באריאל - בשומרון

חייג בלחיצת על מספר הטלפון מכל מכשיר נייד או באמצעות EMAIL !!!

בברקן - באריאל

להשכרה

מבנה תעשייה

באזור התעשייה של ברקן - אריאל שבשומרון  מבנה  של  8000 מ"ר בנוי על מגרש של כ 10000 מ"ר ניתן לחלוקה לשני יחידות של כ 4000 מ"ר כל אחת - כניסה תחילת 2024

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

קוד נכס 

01-01-08-2023

4500 מ"ר

בנוי על מגרש של 

מחיר 

45

ש"ח למ"ר

בברקן - באריאל

בברקן - באריאל

להשכרה

מבנה תעשייה

באזור התעשייה של ברקן - אריאל שבשומרון  מבנה  של  1000 מ"ר כולל ציוד חלקי לנגרייה להשכרה. כניסה מידית

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

קוד נכס 

17-08-2023בברקן

1000 מ"ר

בנוי על מגרש של 

מחיר 

ש"ח למ"ר

בברקן - באריאל

באזור התעשייה אריאל - ברקן

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה באזור תעשייה של ברקן ליד אריאל תקרה בגובה 10 מטר

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

קוד נכס 

ברקן - 2019-01-03 - A2

13000 מ"ר

1500 - 9000 מ"ר

בנוי על מגרש של 

13000 מ"ר

מחיר 

30

ש"ח למ"ר

באזור התעשייה אריאל - ברקן

בברקן - אריאל

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה באזור התעשייה אריאל \ ברקן , בנוי על כ 2300 מ"ר , מיועד לתעשייה או למוסך , כניסה תוך חודש מחתימת חוזה

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

קוד נכס 

2019 - 05-02- ברקו

 כ 3000 מ"ר

כ 2300 מ"ר

בנוי על מגרש של 

 כ 3000 מ"ר

מחיר 

ש"ח 28

ש"ח למ"ר

בברקן - אריאל

יתרונות עסקיים באזור פיתוח א' 

פארק תעשיות אריאל נהנה ממעמד של אזור עדיפות לאומית א'.

י מעמד מועדף זה מאפשר למפעל אשר הוכר על ידי מרכז ההשקעות כמפעל מאושר לקבל את מירב הסיוע הממשלתי הדרוש: 

מסלול מענקים:

  1. מענק בשיעור של 24% על רכוש קבוע (ציוד ומבנים חדשים) ופטור ממס חברות בשנתיים הראשונות. 

  2. מס חברות מופחת בשיעור של 25% ל- 5 שנים נוספות 

  3. חישוב פחת מואץ. 

מסלול פטור מלא ממס:

פטור מלא ממס חברות ל-10 שנים על ההכנסה הבלתי מחולקת וחישוב פחת מואץ. 


המדע מצוטטת מתוך אתר החברה הכללית 

ארנונה  לתעשייה מסחר או משרדים  להשכרה באזורי התעשייה של השומרון

עיון בצו ארנונה  האחרון שפורסם לאזורי התעשייה בשומרון .

הארנונה נקבעת לפי סיווג ואזור הנכס. 

מחירי הארנונה נמוכים יחסית, ומהווים כמחצית מהארנונה הנגבית באזור גוש דן למפעלי תעשייה. 

להלן תעריפי הארנונה לתעשייה ומסחר לשנת 2015:

  • תעשייה מהמ"ר הראשון – 69.50  ש"ח 

  • קרקע תפוסה  - 13.45 ש"ח


המדע מצוטטת מתוך אתר החברה הכללית 

איתור נכסים בערים נוספות :

​   ביבנה

bottom of page