top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או מסחר בבית שמש

חייג בלחיצת על מספר הטלפון מכל מכשיר נייד או באמצעות EMAIL !!!

בית שמש

להשכרה

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

מבנה תעשייה עצמאי למפעל או מרכז לוגיסטי להשכרה בבית שמש במחיר מאוד אטרקטיבי

6.5 דונם

קוד נכס

28042021 בית שמש

3500 מ"ר
בית שמש

בבית שמש

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש למכירה בבית שמש, 7 דונם למכירה לתעשייה, לאחסנה או לוגיסטיקה בהר טוב , בית שמש .

 7 דונם

קוד נכס

0230062020 בבית שמש

בבית שמש

בית שמש

למכירה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה מדוגם למכירה בבית שמש, באזור התעשייה , מבנה עצמאי, לתעשייה או לאחסנה בגודל של 3000 מ"ר -על מגרש של 6 דונם כניסה מיידית מחיר 35 מיליון ש"ח.

6 דונם

קוד נכס

05-05-2020 בבית שמש

5100 מ"ר
בית שמש

בהר טוב - בית שמש

להשכרה

מרלוג

להשכרה בא.ת הר טוב מבנה תעשייה של כ 2400 מ"ר

1000 חצר

קוד נכס

2019-02-07-01- הר טוב

2400 מ"ר
בהר טוב - בית שמש

בבית שמש

למכירה

מגרש כ 11 דונם

למכירה באזור התעשייה של בית שמש כ 11 דונם לאחסנה לוגיסטיקה או לתעשייה אם אופציה לבניה של שני מפלסים אם גישה ישירה

11  דונם

קוד נכס

בהר טוב 28.04.2021

בבית שמש

בהר טוב - בית שמש

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרשים לתעשייה קלה אן תעשייה עתירת ידע ולוגיסטיקה למכירה בהר טוב - פארק צרעה

3000 - 6000- 12.000 מ"ר

קוד נכס

01/03/2019 13:47 בהר טוב

בהר טוב - בית שמש

ארנונה  לתעשייה מסחר או משרדים  להשכרה באזורי התעשייה של בית שמש

עיון בצו ארנונה  האחרון שפורסם.

הארנונה נקבעת לפי סיווג ואזור הנכס.

יש  לעיין בצו,

bottom of page