top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או מסחר בבית שמש

בעל נכס להשכרה או מכירה באזור זה. 

צור קשר וקבל חוות דעת מקצועית 

בית שמש

להשכרה

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

מבנה תעשייה עצמאי למרכז לוגיסטי להשכרה בבית שמש לכניסה מיידית

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

20 דונם

בנוי על מגרש

10.000 מ"ר

קוד נכס

28052024 בית שמש

בית שמש

בבית שמש

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש למכירה בבית שמש, 7 דונם למכירה לתעשייה, לאחסנה או לוגיסטיקה בהר טוב , בית שמש .

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

 7 דונם

בנוי על מגרש

קוד נכס

0230062020 בבית שמש

בבית שמש

בית שמש

למכירה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה מדוגם למכירה בבית שמש, באזור התעשייה , מבנה עצמאי, לתעשייה או לאחסנה בגודל של 3000 מ"ר -על מגרש של 6 דונם כניסה מיידית מחיר 35 מיליון ש"ח.

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

6 דונם

בנוי על מגרש

5100 מ"ר

קוד נכס

05-05-2020 בבית שמש

בית שמש

בהר טוב - בית שמש

להשכרה

מרלוג

להשכרה בא.ת הר טוב מבנה תעשייה של כ 2400 מ"ר

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

1000 חצר

בנוי על מגרש

2400 מ"ר

קוד נכס

2019-02-07-01- הר טוב

בהר טוב - בית שמש

בבית שמש

למכירה

מגרש כ 11 דונם

למכירה באזור התעשייה של בית שמש כ 11 דונם לאחסנה לוגיסטיקה או לתעשייה אם אופציה לבניה של שני מפלסים אם גישה ישירה

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

11  דונם

בנוי על מגרש

קוד נכס

בהר טוב 28.04.2021

בבית שמש

בהר טוב - בית שמש

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרשים לתעשייה קלה אן תעשייה עתירת ידע ולוגיסטיקה למכירה בהר טוב - פארק צרעה

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

3000 - 6000- 12.000 מ"ר

בנוי על מגרש

קוד נכס

01/03/2019 13:47 בהר טוב

בהר טוב - בית שמש

ארנונה  לתעשייה מסחר או משרדים  להשכרה באזורי התעשייה של בית שמש

עיון בצו ארנונה  האחרון שפורסם.

הארנונה נקבעת לפי סיווג ואזור הנכס.
יש  לעיין בצו,

bottom of page