top of page

מגרשים לבניה רוויה  - מגרשים לתעשייה למכירה

.מגרשים המיועדים לתעשייה , לאחסנה ,למסחר או לבנייה רוויה

במודיעין

למכירה

מגרש

מגרש למכירה במודיעין -מגרש של 8 דונם למכירה , מגרש עם תב"ע לתעשייה ,ללוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין באזור מודיעין בגודל של 8000 מ"ר למכירה:

0202012023 - מודיעין

קוד נכס מס':

כ 8000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

במודיעין

למכירה

מגרש למכירה

מגרש לתעשייה למכירה במודיעין - לתעשייה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מגרש לתעשייה 2000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 2500 מ"ר בשלבי הכנה

17112022 במודיעין

15 מיליון

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש למכירה

זיכרון יעקב \ בנימינה

למכירה

מגרש

למכירה מגרש עם תב"ע מאושרת לתעשייה קלה , מלאכה, גן אירועים . המגרש נמצא באיזור כפרי ופסטורלי. בין הישובים .השדות והפארק היפים ביותר בארץ

25 -11-2021 - זיכרון יעקב

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

בחדרה \ פרדס חנה

למכירה

מגרש

למכירה מגרש עם תב"ע מאושרת לבניית בית אבות או לדיור מוגן באיזור פרד חנה. התב"ע מאושרת לבנייה של עד 500 יחידות דייור לדיור מוגן. המגרש יושב על אם הדרך במיקום פסטורלי, ניתן לרכוש חלק ממנו .

18 -11-2021 - חדרה

קוד נכס מס':

200 \ 500 יחידות

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

בחדרה \ בנימינה

למכירה

מגרש

למכירה מגרש לתעשייה מלאכה או אולם אירועים כ 6.5 דונם, באזור טיירותי בין הכרמים והפארקים של זיכרון ובינמינה . מגרש עם יעוד לתעשיה מלאכה גן או אולם אירועים. זכויות ל 80% עיקרי +20% שרות. ניתן לבנות בנוסף 20% מתחת לקרקע. סה"כ 7000 מ"ר.

17-11-2021 - חדרה

קוד נכס מס':

כ 7000 

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

במודיעין

למכירה

מגרש

מגרש למכירה במודיעין - למכירה 2 מגרשים לתעשייה באזור התעשייה של מודיעין לכל מטרה ,לאחסנה או לוגיסטיקה

26042021 - מודיעין

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

בעמק יזרעאל

למכירה

מגרש

מגרש למכירה בעמק יזרעאל ,ליד מעבר גלבוע מגרש של 100 דונם למכירה לכל מטרה ,לאחסנה או לוגיסטיקה בעמק חפר

0128062020- עמק יזרעאל

קוד נכס מס':

כ 100 דונם

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

בבית שמש

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש למכירה בבית שמש, 7 דונם למכירה לתעשייה, לאחסנה או לוגיסטיקה בהר טוב , בית שמש .

0230062020 בבית שמש

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש לתעשייה

ביבנה

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש לתעשייה, ללוגיסטיקה או למסחר למכירה ביבנה. מגרש פינתי 3500 מ"ר האחרון.

2005020 יבנה

16.5 מיליון

קוד נכס מס':

9500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מגרש לתעשייה

בעמק חפר

למכירה

מגרש

מגרש למכירה לאחסנה או לוגיסטיקה בעמק חפר

2019-02-19-03- עמק חפר

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

בלוד

למכירה

מגרש

מגרש של כ 13 דונם למכירה או להשכרה באזור תעשייה לוד

תקווה

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

בדימונה

למכירה

מגרש לתעשייה כבדה

למכירה 20 דונם בדימונה. לתעשייה

05-27-02-2019- בדימונה

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש לתעשייה כבדה

במגדל העמק

למכירה

מגרש לתעשייה

מגדל העמק ביו 60 ל 100 דונם לתעשייה

2019-02-26-02- בצפון

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש לתעשייה

נתניה

למכירה

מגרש

55 דונם למכירה מזרחית לנתניה ללוגיסטיקה או תעשייה

נתניה 02-25-02-2019

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

בחיפה - בנשר

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרשים עם תב"ע לתעשייה ואחסנה למכירה באזור נשר . חיפה

013-21-02-2019 נשר - חיפה

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש לתעשייה

ביבנה

למכירה

מגרש

מגרש למכירה ,106 יחידות לבנייה רוויה ביבנה

203090756- יבנה

קוד נכס מס':

106 יחידות

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

בפתח תקוה

למכירה

מגרש

מגרש לתעשייה למכירה באזור פתח תקווה

2019-02-16-02- בפתח תקוה

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

באר שבע - דימונה

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש 20 דונם לתעשייה למכירה באזור הדרום

2019-02-15-01- דימונה

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש לתעשייה

בבאר שבע

למכירה או להשכרה

מגרש

 מגרש לתעשייה להשכרה באזור רמת הנגב של עד 15  למכירה או להשכרה

2019-02-05-05- באר שבע

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש

בבאר שבע

למכירה

מגרש

למכירה מגרש לתעשייה בגודל של עד 100 דונם לתעשיה כבדה בדרום תב"ע מאושרת

2019-02-05-04- באר טוביה

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

מגרש
bottom of page