בבאר שבע

למכירה או להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מגרשים

 מגרש לתעשייה להשכרה באזור רמת הנגב של עד 15  למכירה או להשכרה

למכירה או להשכרה

מגרש

בבאר שבע

שטח הבנויה

עד 15 דונם 

גודל המגרש

 מגרש לתעשייה להשכרה באזור רמת הנגב של עד 15  למכירה או להשכרה

קוד נכס

2019-02-05-05- באר שבע

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה