top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או מסחר בחיפה

חייג בלחיצת על מספר הטלפון מכל מכשיר נייד או באמצעות EMAIL !!!

בחיפה

להשכרה

מרל"ג \ מבנה תעשייה

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

מבני תעשייה \ מרלוג להשכרה על כ 5000 מ"ר .ניתן גם לחלוקה, מתאים להפצה ,יצור,תעשייה, הייטק, כניסה מיידית . צמוד לכביש 6

בחיפה 24-11-2021

קוד נכס מס':

35

5000

מחיר:

שטח בנוי

בחיפה

בחיפה

להשכרה

מרל"ג \ מבנה תעשייה

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

מבני תעשייה \ מרלוג להשכרה על כ 4000 מ"ר . מתאים הפצה ,יצור,תעשייה, הייטק, כניסה מיידית . צמוד לכביש 6

בחיפה 23-11-2021

קוד נכס מס':

35

8000

מחיר:

שטח בנוי

בחיפה

בחיפה - בנשר

למכירה

מגרש לתעשייה

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

מגרשים עם תב"ע לתעשייה ואחסנה למכירה באזור נשר . חיפה

013-21-02-2019 נשר - חיפה

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

בחיפה - בנשר

בחיפה

למכירה

משרדים

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

פרויאקט חדששל משרדים למכירה בחיפה , בתהליך בנייה מתקדם באזור חיפה מבנה של 7 קומות של משרדים ומסחר ליד מנהרות הכרמל

01=28-01-2019 חיפה

קוד נכס מס':

9100 ש"ח למ"ר

4000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

בחיפה

בחיפה

למכירה

משרדים

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

מבנה חדש לפני קבלת טופס 4 של משרדים במרכז העיר חיפה להשכרה או למכירה בשלבי בנייה מתקדמים . המבנה נמצאה בחיפה ליד היכל המשפט

03-27-01-2019 חיפה

קוד נכס מס':

עד 7500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

בחיפה

ארנונה  לתעשייה מסחר או משרדים  להשכרה באזורי התעשייה של חיפה 

עיון בצו ארנונה  האחרון שפורסם.

הארנונה נקבעת לפי סיווג ואזור הנכס.
יש  לעיין בצו,

bottom of page