top of page

מבני תעשייה להשכרה באזור השומרון אריאל ברקן 

 מבנה תעשייה להשכרה באזור התעשייה אריאל

גודל המבנה 9500 מ"ר בנוי - ניתן לחלוקה לשני יחידות

להשכרה לתקופה ארוכה וגם אופציה למכירה

מבנה תעשייה להשכרה בברקו

מבנה תעשייה להשכרה באזור התעשייה של אריאל

באזור התעשייה אריאל שבשומרון מבנה תעשייה של  9500 מ"ר הניתן לחלוקה לשני יחידות 3500 מ"ר ועוד כ 6000 מ"ר

בנוי בסטנדרטים החדשים ביותר , גובה 9 עד 12 מטר , 9 כניסות לטריילרים , חנייה נוחה,מתח חשמל גבוה , ספרינקלרים , 300 מ"ר משרדים מסודרים  ניתן עוד לבצעה התאמות לצרכים העסק שלך.....   כניסה תוך כ 4-5 חודשים

מחיר מבוקש 30 ש"ח למ"ר .

​פרטים בטלפון 053-2735886

זאב לוזון

מבנים לתעשייה  3500 מ"ר  להשכרה באזור התעשייה אריאל

באריאל שבשומרון מבנה תעשייה של  3500 מ"ר

בנוי בסטגדרטים חדישים ביותר , גובה 9 עד 12 מטר , 3 כניסות לטריילרים , חנייה נוחה,מטח חשמל גבוה , ספרינקלרים , 300 מ"ר משרדים מסודרים .....   כניסה מיידית

מחיר מבוקש כ 30 ש"ח לחודש

באזור התעשייה של אריאל בשומרון

על מפלס אחד , מבנה תעשייה להשכרה בקומת

הקרקע כ 3500 מ"ר עם גובה של 9 מטר  עד 12 מטר . 3 כניסות למשאיות ו פתחים בנוסף יש מבנה של כ  300 מ"ר נפרד למשרדים   

.מבנה חדיש וייצוגי עם אופציה למכירה 

מבנים להשכרה בערים נוספות :

מבני תעשייה להשכרה :

מבנים לתעשייה  בברקן להשכרה

בברקן בשומרון מבנה תעשייה של  6000 מ"ר

בנוי על שטח של כ 17000 מ"ר

כניסה מיידית

מחיר מבוקש כ 30 ש"ח לחודש

באזור התעשייה של ברקן בשומרון

על מגרש של כ 17 דונם מבנה תעשייה להשכרה בקומת

הקרקע כ 5500 מ"ר עם גובה של 8.5 מטר  מספר פתחים בנוסף יש מבנה של כ  1000 מ"ר נפרד למשרדים   

.מבנה חדיש וייצוגי עם אופציה למכירה 

מבנה תעשייה להשכרה

בברקן

מבנה תעשייה של  1700 מ"ר

עם חתר תפעולית .

כניסה מיידית

מחיר מבוקש כ 28 ש"ח לחודש

מבנה תעשייה להשכרה בברקן

גודל המבנה של כ1700 מ"ר עם חצר לפריקה וטעינה של קונטנרים .

למבנה יש תקרה של כ 5.5 מטר גובה.

חצר התפעולית , משרדים .

מחיר מעולה .מתאים לאחסנה או לתעשייה.

התמונות להמחשה בלבד

 

באזור התעשייה קדומים 1000 m2

מבנה תעשיה של  1000 מ"ר

עם חצר תפעולית של כ 4000 מ"ר נוספים

כניסה מיידית

שטח מגרש 5 דונם

מבנה מפואר חדש, 1000 מ״ר

  גובה 10.5 מ׳

חצי מהמגרש יש אספלט

אפשרי לבנות עוד 1500 מ״ר

משאבת כיבוי אש ומאגר מים

תאורה,

4פתחים של 6 מ׳

הסכם חכירה

המחיר 5 מיליון ש״ח

ספרינקלרים

חשמל 3x250

bottom of page