top of page

​מבנה תעשייה להשכרה בקריית גת

מבנים להשכרה בערים נוספות :

מבני תעשייה להשכרה :

בקריית גת מבנה להשכרה .

גובה כ 6 מטר.

חצר תפעולית של כ 1200 מ"ר, 

 

גודל המגרש 1900 מ"ר

גודל המבנה כ 600 מ"ר 

גובה 5 עד 6 מטר

אין ספרינקלרים

יש 3 כפול 110 אמפר

שני שערי כניסה 

טופס 4 בשלבים אחרונים

תב"ע לתעשייה מלאכה לא למסחר

מחיר מבקש שכירות של 30000 ש"ח

פרטים בטל 053-2735886

​מגרש לתעשייה 8000 מ"ר

להשכרה בקריית גת

באזור תעשייה של קרית גת

מוצע למכירה - מגרש בשטח של 8 דונם, עליו ניתן להקים מרלו"ג  ומשרדים / תעשייה קלה בשטח בנוי של 5,500 מ"ר

ק"א: 3,250 מ"ר מרלו"ג בגובה תקרה של 14 מ"ר

ק"א עליונה: 750 מ"ר משרדים / תעשייה קלה מגובה של 7 מ"ר ועד גובה 14 מ"ר

ק"ב: 750 מ"ר משרדים / תעשייה קלה

ק"ג: 750 מ"ר משרדים / תעשייה קלה

התב"ע מאושרת וההיתר צפוי להתקבל בעוד כחודשיים עד שלושה.

ניתן לרכוש כקרקע או לאחר טופס 4.

קוד נכס 081120181

​מבנה תעשייה 3500 מ"ר

להשכרה בקריית גת

 להשכרה בקרית גת מבנה חדש בבנייה ,

בגודל של 3500 מ"ר עם גובה כ ,4.5 מטר  

בבניין חדיש ויצוגי.

כולל כניסה נפרדת ,חנייה ,גימור ברמה בסיסית

כניסה ב 2019 

ניתן לשינויים והתאמה

תקרה גבוהה, ספרנקלרים, רצפת בטון. אפשרות למשרדים נלווים. חצר תפעולית גדולה.

המחיר הסופי יקבע במשא ומתן ותלוי בתקופת השכירות. ובגימור הנדרש.

זאב לוזון טל 053-2735886. 

בעל נכס .

מעוניין להשכיר נכס בקריית גת ?

משרדינו מתמחים בנדל"ן לתעשייה מסחר ומשרדים.

נשמח לעמוד לשרותכם לקבלת הערכה ראשונית בטלפון 053-2735886 ,ולקבוע אתכם פגישת יעוץ בנכס .

סוג עסקה

סוג נכס

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

, מבנה תעשייה ומשרדים להשכרה בקריית גת כניסה תוך כ 4 עד 6 חודשים בנוי בשלושה מפלסים של 1500 מ"ר כל אחד, גישה לשני מפלסים עד הנכס גם לרכבים כבדים. קומה שלישית מיועדת למשרדים

בקריית גת

4.000 מ"ר

בנוי על שטח של :

כ 4500 מ"ר

0127012022 קרית-גת

קוד נכס מס' :  

ש"ח למ"ר

מחיר :  

50 ש"ח

סוג עסקה

סוג נכס

סוג עסקה

סוג נכס

בקריית גת

למכירה \ להשכרה

מבנה תעשייה - מרלו"ג

מרלו"ג להשכרה או למכירה בקריית גת 5500 מ"ר על מגרש של 18 דונם

בקריית גת

18.000 מ"ר

בנוי על שטח של :

כ 5500 מ"ר

0221122020 קרית-גת

קוד נכס מס' :  

ש"ח למ"ר

מחיר :  

40 ש"ח

סוג עסקה

סוג נכס

סוג עסקה

סוג נכס

בקריית גת

למכירה

מבנה תעשייה

מבנה 1650 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור למכירה בקריית גת

בקריית גת

3000 מ"ר

בנוי על שטח של :

1650 מ"ר

05082020 קרית-גת

קוד נכס מס' :  

ש"ח למ"ר

מחיר :  

17 מיליון ש"ח

סוג עסקה

סוג נכס

סוג עסקה

סוג נכס

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה 6000 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

בקריית גת

13000 מ"ר

בנוי על שטח של :

כ 6000 מ"ר

04082020 קרית-גת

קוד נכס מס' :  

ש"ח למ"ר

מחיר :  

סוג עסקה

סוג נכס

סוג עסקה

סוג נכס

בקריית גת

למכירה

מבנה תעשייה

מבנה 1700 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

בקריית גת

4000 מ"ר

בנוי על שטח של :

1700 מ"ר

06082020 קרית-גת

קוד נכס מס' :  

ש"ח למ"ר

מחיר :  

13 מיליון ש"ח

סוג עסקה

סוג נכס

סוג עסקה

סוג נכס

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה 1700 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

בקריית גת

4000 מ"ר

בנוי על שטח של :

1600 מ"ר

05082020 קרית-גת

קוד נכס מס' :  

ש"ח למ"ר

מחיר :  

35

סוג עסקה

סוג נכס

סוג עסקה

סוג נכס

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה לאחסנה או ללוגיסטיקה להשכרה בקריית גת

בקריית גת

10.000 מ"ר

בנוי על שטח של :

כ 3000 ה

0418062019 קרית-גת

קוד נכס מס' :  

ש"ח למ"ר

מחיר :  

40

סוג עסקה

סוג נכס

סוג עסקה

סוג נכס

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

בקריית גת

8000 מ"ר

בנוי על שטח של :

4000 מ"ר

0218062019 קרית-גת

קוד נכס מס' :  

ש"ח למ"ר

מחיר :  

40

סוג עסקה

סוג נכס

סוג עסקה

סוג נכס

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה בקריית גת לא למרלו"ג - 4500 מ"ר

בקריית גת

בנוי על שטח של :

4500 מ"ר

01-27-02-2019- קרית גת

קוד נכס מס' :  

ש"ח למ"ר

מחיר :  

סוג עסקה

סוג נכס

bottom of page