top of page

מבני תעשייה להשכרה ביבנה

מבנה תעשייה
  6000 m2 להשכרה ביבנה

מבנים להשכרה בערים נוספות :

מבני תעשייה להשכרה :

מבנה תעשייה להשכרה או מכירה ביבנה

בתוספת חצר כ 1000 מ"ר

כניסה עד יוני 2019

מחיר מבוקש כ 35 ש"ח לחודש

להשכרה מבנה תעשייה בן כ 6000 מ"ר

באזור התעשייה של יבנה , לתעשייה  יצור או אחסנה כניסה יוני 2019.

מבנה תעשייה ליצור או אחסנה להשכרה ביבנה

בנוי ב 4 קומות של 1450 מ"ר כל אחת .

שני קומות ליצור או אחסנה עם 6 מטר גובה, ריצוף תעשייתי תקני ,

ספרינקלרים , גישה עם רכבים ומשריות עד כניסת חללי העבודה.

בנוסף 2 קומות נוספות, בקומה העליונה משרדים מסודרים ובקומת המרתך חנייה תיקנית לרכבי העובדים.
מחיר מבוקש  35 ש"ח למ"ר.

פרטים נוספים בטלפון 053-2735886

 מבנה תעשייה כולל משרדים

1000 m2 להשכרה ביבנה

מבנה תעשייה של  650 מ"ר

בתוספת  כ 350 מ"ר קומת משרדים 

כניסה תוך כשנה 

מחיר מבוקש כ 42 מיליון ש"ח .

להשכרה מבנה תעשייה של כ 1000 מ"ר

באזור התעשייה של יבנה , לתעשייה  יצור או אחסנה כניסה וגישה משאיות  , קומת משרדים עצמאית, חניות , מחסן אולמי יצור של , ומשרדים.

 

מחיר מבוקש 42 מיליון ש"ח .

פרטים נוספים בטלפון 052-230052

מבנה תעשייה
  5000 m2 להשכרה ביבנה

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה

מבנה תעשייה של  5000 מ"ר

בתוספת כ 1000 מ"ר חצר 

כניסה עד ינואר 2019

מחיר מבוקש כ 36 ש"ח לחודש

להשכרה מבנה תעשייה  שגודלו כ 5000 מ"ר

באזור התעשייה של יבנה , לתעשייה  יצור או אחסנה כניסה ינואר 2019.

מבנה תעשייה ליצור או אחסנה להשכרה ביבנה
4200 מ"ר ליצור או אחסנה ועד כ 800 מ"ר משרדים בקומה נפרדת

מחיר מבוקש  36 ש"ח למ"ר.

פרטים נוספים בטלפון 053-2735886

מבנה תעשייה של  2300 מ"ר

שני יחידות צמודות בני 1150 מ"ר ו 800 מ"ר 

כניסה מיידית

מחיר מבוקש כ 40 ש"ח לחודש

להשכרה מבנה תעשייה של כ 2300 מ"ר בנוי משני יחידות צמודות  באזור התעשייה של יבנה , לתעשייה  יצור או אחסנה כניסה מיידית , כולל חצר ומשרדים על שטח של כ 200 מ''ר 

 

מחיר מבוקש 40 ש"ח למ"ר.

פרטים נוספים בטלפון 053-2735886

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מבני תעשייה של כ 2500 "ר להשכרה - ביבנה, גובה כ 8 מטר.כניסה בתחילת יוני 2022 . כולל כ 400 מ"ר תצוגה ומשרדים.

באזור תעשייה של יבנה . מבנה לאחסנה או לתעשייה להשכרה מיידית , כולל חניות לרכבים ומשאיות להשכרה -. בחלק מהשטח יש גם משרדים ושירותים, הגובה כ 8 מ' ,חנייות צמודות .מתאים להפצה ,אחסנה, יצור, נגרייה, מוסך או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה , ביבנה . יש ספרינקלרים יש חנייה .

מבני תעשייה של כ 2500 "ר להשכרה - ביבנה, גובה כ 8 מטר.כניסה בתחילת יוני 2022 . כולל כ 400 מ"ר תצוגה ומשרדים.

ביבנה 0227-03-2022

מבנה מס'

גישה לטריילרים

2500 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מבני תעשייה של כ 1000 "ר להשכרה - ביבנה, גובה כ 6 מטר.כניסה מיידית . חנייות צמודות .מתאים להפצה ,אחסנה, יצור, נגרייה, מוסך או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה , ביבנה

באזור תעשייה של יבנה . מבנה לאחסנה או לתעשייה להשכרה מיידית , כולל חניות לרכבים ומשאיות להשכרה -. בחלק מהשטח יש גם משרדים ושירותים, הגובה כ 8 מ' ,המבנה ריק להשכרה מיידית . יש ספרינקלרים יש חנייה .

מבני תעשייה של כ 1000 "ר להשכרה - ביבנה, גובה כ 6 מטר.כניסה מיידית . חנייות צמודות .מתאים להפצה ,אחסנה, יצור, נגרייה, מוסך או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה , ביבנה

ביבנה 0215-02-2022

מבנה מס'

גישה לטריילרים

1000 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מעבדה \ מבנה תעשייה

להשכרה ביבנה , משרדים כולל מעבדה על שטח של 1300 מ"ר עם 200 מ"ר לאחסנה

להשכרה ביבנה , משרדים מושקעים מאוד להשכרה ביבנה .
כולל מעבדה להשכרה ביבנה ביבנה משרדים חדשים ומושקעים מאוד בגודל. השטח בגודל 1300 מ"ר הכוללים שטחי מעבדה חללים פתוחים חדרי ישיבות משרדים ועוד כ-200 מ"ר מחסן ,במבנה ייצוגי המשרדים נמצא בים בקומה ראשונה במבנה עם שני מעליות אחת משא ואחד לעובדים. הושקה בנכס לפני כשנתיים ,בשיפוץ כבד מאוד .

להשכרה ביבנה , משרדים כולל מעבדה על שטח של 1300 מ"ר עם 200 מ"ר לאחסנה

0317032021 יבנה

מבנה מס'

1300 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מעבדה \ מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 1600 מ"ר עם 200 מ"ר משרדים צמודים.

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 1600 מ"ר – תקרה של 5.2 מטר עם משרדים של כ 200 מ"ר עם גישה נוחה לפריקה וטעינה , רחבה תפעולית כניסה מיידית.

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 1600 מ"ר עם 200 מ"ר משרדים צמודים.

09122020 יבנה

מבנה מס'

1600 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 600 מ"ר מתאם לנגריה.

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 1600 מ"ר – תקרה של 5.2 מטר עם משרדים של כ 200 מ"ר עם גישה נוחה לפריקה וטעינה , רחבה תפעולית כניסה מיידית.

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 600 מ"ר מתאם לנגריה.

09122020 יבנה

מבנה מס'

600 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 665 מ"ר עם משרדים צמודים.

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 665 מ"ר – תקרה של5.3 מטר עם משרדים של כ 365 מ"ר מעל עם גישה נוחה לפריקה וטעינה כניסה מיידית.

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 665 מ"ר עם משרדים צמודים.

0208092020 יבנה

מבנה מס'

665 + 350 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה באזור התעסוקה המערבי של יבנה , מבנה תעשייה של 400 מ"ר עם חצר צמודה מתפנה תוך שבוע.

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 400 מ"ר – תקרה של 6 עד 7 מטר עם חצר צמודה של 200 מ"ר לפריקה וטעינה כניסה מיידית.

להשכרה באזור התעסוקה המערבי של יבנה , מבנה תעשייה של 400 מ"ר עם חצר צמודה מתפנה תוך שבוע.

0316062020 יבנה

מבנה מס'

200 מ"ר

400 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש לתעשייה, ללוגיסטיקה או למסחר למכירה ביבנה. מגרש פינתי 3500 מ"ר האחרון.

מגרש למכירה ביבנה על שטח של 3 דונם מיועד לבניית 9500 מ"ר לתעשייה מסחר ומשרדים , מגרש פינתי , אחרון שניתן לרכוש היום באזור התעשייה של יבנה מחיר מבוקש 16 וחצי מיליון שקל

מגרש לתעשייה, ללוגיסטיקה או למסחר למכירה ביבנה. מגרש פינתי 3500 מ"ר האחרון.

2005020 יבנה

מבנה מס'

3500 מ"ר

9500 מ"ר

ביבנה

למכירה

מגרש לתעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה בגודל של 800 מ"ר – תקרה של 6 עד 8 מטר עם חצר צמודה של 1200 מ"ר לפריקה וטעינה כניסה עד יולי 2020

להשכרה ביבנה, באזור התעשייה מבנה לתעשייה אל למחסן. בנוי על כ 800 מ"ר עם גובה של 9 עד 12 מטר, במחיר של 40.000 ש"ח לחודש .הבעלים מוכן לבצעה התאמות לפי דרישות השוכר ,מספר חדרי משרד ,חדר אוכל מטבחון, ושירותים. חשמל בשפע, הנכס מתאים גם לתעשייה. כניסה לנכס עד יולי 2020. שטח תפעולי נוח, עם גישה לצירי תנועה קלה ומהירה.

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה בגודל של 800 מ"ר – תקרה של 6 עד 8 מטר עם חצר צמודה של 1200 מ"ר לפריקה וטעינה כניסה עד יולי 2020

110520 יבנה

מבנה מס'

1200 מ"ר

800 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה להשכרה ביבנה לתעשייה או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - עם חצר צמודה לפריקה וטעינה של קונטנרים.

להשכרה ביבנה, באזור התעשייה מבנה מתאים למחסן . תעשייה 1000 מ"ר עם גובה של 6 מטר, במחיר של 37 ש"ח למ"ר כולל ניהול .במבנה יש ספרינקלרים, גג מפנל מבודד, 4 כניסות למבנה עם דלתות רחבות לגישה נוחה המאפשרים פריקת מספר קונטנרים במקביל. המקום כולל מספר חדרי משרדים, מטבחון, ושירותים. חשמל 3 כפול 160 אמפר , הנכס מתאים גם לתעשייה. כניסה לנכס מיידית. שטח תפעולי נוח, עם גישה לצירי תנועה קלה ומהירה.

מבנה להשכרה ביבנה לתעשייה או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - עם חצר צמודה לפריקה וטעינה של קונטנרים.

040120 יבנה

מבנה מס'

1000 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה, לתעשייה, או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - קומה א' עם גישה דרך מעלית משא - כניסה מיידית מחיר 28 שח למ"ר מציאה

להשכרה ביבנה, באזור התעשייה הצפוני ,מבנה תעשייה המתאים למחסן . 1000 מ"ר בקומה ראשונה עם גובה של 4,5 מטר , במחיר של 28 ש"ח כולל ניהול . עם מעלית משא לפריקה וטעינה לגישה נוחה . הנכס מתאים גם לתעשייה קלה . כניסה לנכס מיידית .

 מבנה תעשייה להשכרה ביבנה, לתעשייה, או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - קומה א' עם גישה דרך מעלית משא - כניסה מיידית מחיר 28 שח למ"ר מציאה

040520 יבנה

מבנה מס'

1000 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה מבנה תעשייה ביבנה, מבני תעשייה על שטח של כ 2600 מ"ר עם משרדים בקומת גלריה של עוד כ 400 מ"ר -

באזור התעשייה של יבנה במבנה חדיש ומאובזר ,כולל ספרינקלרים ,מערכת מיזוג אוויר . מבנה לתעשייה או אחסנה בשטח של 2600 מ"ר עם גלריה של כ 400 מ"ר ,הגובה במתחם 6 מטר יש גישה ל קונטיינרים , וחנייות בשפע , גישה למשאיות וטריילרים , באזור הנגיש ביותר באזור השפלה , המקום סופר מרכזי קרוב לכביש ,1,4 431,3, 6 , וכמובן גישה מהירה לאיילון , כניסה מיידית.

 להשכרה מבנה תעשייה ביבנה, מבני תעשייה על שטח של כ 2600 מ"ר עם משרדים בקומת גלריה של עוד כ 400 מ"ר -

2700619 יבנה

מבנה מס'

2600 מ"ר

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

מיקום

סוג נכס

סוג נכס

bottom of page