top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או מסחר בלוד

חייג בלחיצת על מספר הטלפון מכל מכשיר נייד או באמצעות EMAIL !!!

בלוד

למכירה

משרדים

למכירה בלוד בבניין משרדים בין כ 10 שנים ,כ 7000 מ"ר בנוי ברמה גבוהה, בשלוש קומות , בתוספת של חניון עם כ 90 מקומות חנייה . הנכס מושכר בחלקו. המשרדים

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

7000 מ"ר

קוד נכס

01-01.08.2021 בלוד

בלוד

בלוד

למכירה

מגרש

מגרש של כ 13 דונם למכירה או להשכרה באזור תעשייה לוד

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

13.000 מ"ר

קוד נכס

תקווה

בלוד

א.ת. צפוני בלוד

להשכרה

חנות

חנות - אולם - משרדים - בבניין משרדים איכותי באזור התעשיה הצפוני של לוד

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

280 מ"ר

קוד נכס

2019-02-11-06- לוד

א.ת. צפוני בלוד

א.ת. צפוני בלוד

להשכרה

משרדים

בניין משרדים איכותי באזור התעשיה הצפוני של לוד

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

300 - 700 מ"ר

קוד נכס

2019-02-11-05- לוד

א.ת. צפוני בלוד

א.ת. צפוני בלוד

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה, מתאם במיוחד לאחסון מוצרים מסוכנים או דליקים

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

500 מ"ר

קוד נכס

2019-02-07-03- לוד

א.ת. צפוני בלוד

בלוד

להשכרה

משרדים

משרדים להשכרה באזור התעשייה הצפוני של לוד

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ
500 מ"ר

קוד נכס

2019-02-07-02 לוד

בלוד
bottom of page