top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או מסחר בלוד

חייג בלחיצת על מספר הטלפון מכל מכשיר נייד או באמצעות EMAIL !!!

בלוד

למכירה

משרדים

למכירה בלוד בבניין משרדים בין כ 10 שנים ,כ 7000 מ"ר בנוי ברמה גבוהה, בשלוש קומות , בתוספת של חניון עם כ 90 מקומות חנייה . הנכס מושכר בחלקו. המשרדים

קוד נכס

01-01.08.2021 בלוד

7000 מ"ר

בלוד

בלוד

למכירה

מגרש

מגרש של כ 13 דונם למכירה או להשכרה באזור תעשייה לוד

13.000 מ"ר

קוד נכס

תקווה

בלוד

א.ת. צפוני בלוד

להשכרה

חנות

חנות - אולם - משרדים - בבניין משרדים איכותי באזור התעשיה הצפוני של לוד

קוד נכס

2019-02-11-06- לוד

280 מ"ר
א.ת. צפוני בלוד

א.ת. צפוני בלוד

להשכרה

משרדים

בניין משרדים איכותי באזור התעשיה הצפוני של לוד

קוד נכס

2019-02-11-05- לוד

300 - 700 מ"ר
א.ת. צפוני בלוד

א.ת. צפוני בלוד

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה, מתאם במיוחד לאחסון מוצרים מסוכנים או דליקים

קוד נכס

2019-02-07-03- לוד

500 מ"ר
א.ת. צפוני בלוד

בלוד

להשכרה

משרדים

משרדים להשכרה באזור התעשייה הצפוני של לוד

קוד נכס

2019-02-07-02 לוד

500 מ"ר
בלוד
bottom of page