top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או מסחר במודיעין 

חייג בלחיצת על מספר הטלפון מכל מכשיר נייד או באמצעות EMAIL !!!

במודיעין

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה - מבנה עצמאי במודיעין - שטח לאחסון/יצור או למרכז לוגיסטי - כ-1,800 מ"ר ועוד כ 450 משרדים לכניסה בתחילת 2024

במודיעין

2023-11-21- מודיעין

64

קוד נכס מס':

כ 2300 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

למכירה

מבנה תעשייה

מבנה לתעשייה למכירה במודיעין - לתעשייה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מבנה לתעשייה 3000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 3000 מ"ר בשלבי הכנה

במודיעין

29038023 במודיעין

12500

קוד נכס מס':

3500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

להשכרה

משרדים

משרדים להשכרה לתעשייה ההיי טק ,מרחב של 2400 משרדים צמוד למבנה של 3600 מ"ר לתעשייה או מרלו"ג, ללוגיסטיקה,מבני עצמאי במודיעין - עם תב"ע לתעשייה ,ללוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין באזור מודיעין בגודל של 5000 מ"ר הניתנים לחלוקה :

במודיעין

01-07022023 - מודיעין

55/65

קוד נכס מס':

כ 2400 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

למכירה

מגרש

מגרש למכירה במודיעין -מגרש של 8 דונם למכירה , מגרש עם תב"ע לתעשייה ,ללוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין באזור מודיעין בגודל של 8000 מ"ר למכירה:

במודיעין

0202012023 - מודיעין

קוד נכס מס':

כ 8000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

למכירה

מגרש למכירה

מגרש לתעשייה למכירה במודיעין - לתעשייה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מגרש לתעשייה 2000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 2500 מ"ר בשלבי הכנה

במודיעין

17112022 במודיעין

15 מיליון

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

להשכרה

מרלו"ג

מרלו"ג להשכרה במודיעין - מבנה לאחסנה , לוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין באזור מודיעין מ 1600 ועד 3500 מ"ר שטח רצפה. כניסה תוך שנה:

במודיעין

23122021 - מודיעין

קוד נכס מס':

כ 1700 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

להשכרה

מבנה לאחסנה או לוגיסטיקה

חדש להשכרה - מרלו"ג חדש, נגיש לאחסנה, פריקה וטעינה, והפצה מהירה לכל גוש דן ובשפלה. הממרלוג נמצא על צירים מרכזיים : כביש 1,431,20,40, . לנכס יש רחבת תפעולית וחניות לפריקה וטעינה נגישה ויש גם אופציה להכנת משרדים - שטח אחסון/לוגיסטי - כ-1,500 מ"ר לכניסה ב 2021

במודיעין

01-01-08-2023 - מודיעין

55

קוד נכס מס':

1500 עד 2000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

למכירה

מגרש

מגרש למכירה במודיעין - למכירה 2 מגרשים לתעשייה באזור התעשייה של מודיעין לכל מטרה ,לאחסנה או לוגיסטיקה

במודיעין

26042021 - מודיעין

קוד נכס מס':

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

להשכרה

מבנה ללוגיסטיקה

להשכרה באזור התעשייה של מודיעין, בניין עצמאי, סה"כ 2000 מ"ר בנוי

במודיעין

2019-04-04-012- מודיעין

קוד נכס מס':

כ 2000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

להשכרה

מבנה ללוגיסטיקה

חדש להשכרה - מרכז עינב מודיעין - שטח אחסון/לוגיסטי - כ-1,000 מ"ר לכניסה מיידית

במודיעין

2019-04-03-012- מודיעין

קוד נכס מס':

כ 1000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

במודיעין

להשכרה

מבנה ללוגיסטיקה

מבנה לאחסנה ולוגיסטיקה להשכרה במודיעין על שטח של כ 3700 מ"ר לכניסה מיידית מרכז לוגיסטי מוכן לתפעול מיידי

במודיעין

2019-04-01-012- מודיעין

קוד נכס מס':

3700 30 דונם

מחיר:

שטח בנוי

צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

053-2735886

ארנונה  לתעשייה מסחר או משרדים  להשכרה באזורי התעשייה של חולון

עיון בצו ארנונה  האחרון שפורסם.

הארנונה נקבעת לפי סיווג ואזור הנכס.
יש  לעיין בצו,

bottom of page