top of page

למכירה

מגרש לתעשייה

במודיעין

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש לתעשייה למכירה במודיעין - לתעשייה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מגרש לתעשייה 2000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 2500 מ"ר בשלבי הכנה

מגרש לתעשייה למכירה במודיעין - לתעשייה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק .  מגרש לתעשייה 2000 מ"ר  למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 2500 מ"ר בשלבי הכנה

17112022 במודיעין

קוד נכס מספר :

15 מיליון

מחיר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

מגרש לתעשייה 2000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 2500 מ"ר בשלבי הכנה

bottom of page