top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או  מסחר באשדוד כנות ראם תימורים והסביבה

חייג בלחיצת על מספר הטלפון מכל מכשיר נייד או באמצעות EMAIL !!!

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

, מבנה תעשייה ומשרדים להשכרה בקריית גת כניסה תוך כ 4 עד 6 חודשים בנוי בשלושה מפלסים של 1500 מ"ר כל אחד, גישה לשני מפלסים עד הנכס גם לרכבים כבדים. קומה שלישית מיועדת למשרדים

0127012022 קרית-גת

קוד נכס מס':

50 ש"ח

כ 4500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה - עצמאי

להשכרה באשדוד מבנה תעשייה, עצמאי של כ 1200 מ"ר על מגרש של כ 2.5 דונם, כניסה מיידית

באשדוד 0208032021

קוד נכס מס':

800 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה - עצמאי

בקריית גת

למכירה \ להשכרה

מבנה תעשייה - מרלו"ג

מרלו"ג להשכרה או למכירה בקריית גת 5500 מ"ר על מגרש של 18 דונם

0221122020 קרית-גת

קוד נכס מס':

40 ש"ח

כ 5500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה - מרלו"ג

באשדוד

למכירה

נכס מניב מסחרי

חנויות למכירה באשדוד - נכס מניב

0121122020 באשדוד

קוד נכס מס':

25 מיליון

1300 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

נכס מניב מסחרי

בצומת עד אלום

להשכרה

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

להשכרה באזור התעשייה עד אלום, מבנה תעשייה , מחסן לוגיסטי של כ 1500 מ"ר עם חצר תפעולית של כ 400 מ"ר , כניסה מיידית

13122020 עד אלום

קוד נכס מס':

42 ש"ח למ"ר

1500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

בצומת כנות

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה בכנות מבנה תעשייה , בגודל של כ 300 מ"ר בקומת קרקע , כניסה עד פברואר 2021

09122020 בכנות

קוד נכס מס':

35

300 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

להשכרה באשדוד מבנה תעשייה , מחסןלוגיסטי של כ 1200 מ"ר על 2.5 דונם , כניסה מיידית

10112020 באשדוד

קוד נכס מס':

38000

1200 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

להשכרה ליד נמל אשדוד מבנה תעשייה , מרכז לוגיסטי של כ 10000 מ"ר על 20 דונם , כניסה ינואר 2022

03092020 באשדוד

קוד נכס מס':

42

10000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

בקריית גת

למכירה

מבנה תעשייה

מבנה 1650 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור למכירה בקריית גת

05082020 קרית-גת

קוד נכס מס':

17 מיליון ש"ח

1650 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה 6000 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

04082020 קרית-גת

קוד נכס מס':

כ 6000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה באזור התעשייה של אשדוד בשטח של 340 מ"ר מבנה תעשייה ועוד כ ו200 מר חצר תפעולית .

05082020 באשדוד

קוד נכס מס':

32

340 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

בקריית גת

למכירה

מבנה תעשייה

מבנה 1700 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

06082020 קרית-גת

קוד נכס מס':

13 מיליון ש"ח

1700 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה 1700 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

05082020 קרית-גת

קוד נכס מס':

35

1600 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה - מרלו"ג

להשכרה מרל"וג באזור התעשייה של אשדוד ליד הנמל מרלו"ג של 18000 מ"ר

03220520 באשדוד

קוד נכס מס':

35

18000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה -  מרלו"ג

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה \ חנות

להשכרה באזור התעשייה של אשדוד בשטח של 840 מ"ר מבנה תעשייה ועוד כ 250 גלריה למשרדים ו400 מר חצר תפעולית המשמש כרגע חנות

06220520 באשדוד

קוד נכס מס':

45

840 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה \ חנות

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה לאחסנה או ללוגיסטיקה להשכרה בקריית גת

0418062019 קרית-גת

קוד נכס מס':

40

כ 3000 ה

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

0218062019 קרית-גת

קוד נכס מס':

40

4000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

באשקלון

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה באשקלון 500 מ"ר בנוי על מגרש של כ 4500 מ"ר .

07-06-2019 אשקלון

קוד נכס מס':

ש"ח 30 + 10 שח למגרש

500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

באשדוד

להשכרה

חנות

באזור התעשיה של אשדוד חנות להשכרה ברחוב הבושם באשדוד

20-05-2020 אשדוד

קוד נכס מס':

40

1000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

חנות

בכנות

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה עצמאי להשכרה באזור כנות,לתעשייה, לאחסנה לוגיסטיקה או ליצור בגודל של 5000 מ"ר

12-05-2020 בכנות

קוד נכס מס':

1500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

בכנות

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה באזור צומת כנות, כ 1250 מ"אולם יצור במפלס הקרקע ו קומת משרדים של כ 250 מ"ר , על מגרש של כ 3000 מ"ר . מבנה חדש ועצמאי ללוגיסטיקה או לתעשייה להשכרה בפארק התעשייה ליד כנות

02-01-2022 בכנות

קוד נכס מס':

1500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה באשדוד,לתעשייה, אחסנה או לוגיסטיקה בגודל של 1500 מ"ר - כניסה תחילת 2020

111219 אשדוד

קוד נכס מס':

1500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה עצמאי להשכרה באשדוד,לתעשייה, לאחסנה לוגיסטיקה או ליצור בגודל של 5000 מ"ר

01050819 אשדוד

קוד נכס מס':

5000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה" מרלוג " להשכרה באשדוד,לתעשייה, אחסנה או לוגיסטיקה בגודל של 7000 מ"ר - כניסה 01-20

01250819 אשדוד

קוד נכס מס':

7000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה

אשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה בפתח תקווה מבנה של 2900 מ"ר גובה 6מטר לתעשייה עם חצר תפעולית של 3,5 דונם

110919 אשדוד

קוד נכס מס':

7000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

מבנה תעשייה
bottom of page