top of page

מבני תעשייה - חנויות - משרדים - מגרשים לתעשייה  או  מסחר באשדוד כנות ראם תימורים והסביבה

חייג בלחיצת על מספר הטלפון מכל מכשיר נייד או באמצעות EMAIL !!!

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה באזור התעשייה של אשדוד בשטח של 400 מ"ר מבנה תעשייה ועוד כ ו200 מר משרדים עם חצר תפעולית - לשימוש כמחסן , מוסך, או לתעשייה

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

55

600 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

02022024 באשדוד

קוד נכס מס':

באשקלון

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה באשקלון 400 מ"ר בנוי על מגרש של כ 1050 מ"ר .

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

400 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

19-12-2023 אשקלון

קוד נכס מס':

באשדוד

למכירה

מבנה תעשייה

בפרויקט חדש באשדוד, באזור התעשיה ליד נמל אשדוד, למכירה מבנה תעשייה, מ 400 מ"ר עד כ 1000 מ"ר במחירי פרי סייל של 12000 ש"ח למ"ר .

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

12000

400 - 1000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

באשדוד 03-07-2023

קוד נכס מס':

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

, מבנה תעשייה ומשרדים להשכרה בקריית גת כניסה תוך כ 4 עד 6 חודשים בנוי בשלושה מפלסים של 1500 מ"ר כל אחד, גישה לשני מפלסים עד הנכס גם לרכבים כבדים. קומה שלישית מיועדת למשרדים

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

50 ש"ח

כ 4500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

0127012022 קרית-גת

קוד נכס מס':

ביבנה

להשכרה

מעבדה \ מבנה תעשייה

להשכרה ביבנה , משרדים כולל מעבדה על שטח של 1300 מ"ר עם 200 מ"ר לאחסנה

 מעבדה \ מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

46

1300 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

0317032021 יבנה

קוד נכס מס':

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה באשדוד מבנה תעשייה, עצמאי של כ 1000 מ"ר על מגרש של כ 2 דונם, כניסה מיידית

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

1000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

באשדוד 0208032021

קוד נכס מס':

באשדוד

למכירה

נכס מניב מסחרי

חנויות למכירה באשדוד - נכס מניב

נכס מניב מסחרי
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

25 מיליון

1300 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

0121122020 באשדוד

קוד נכס מס':

בצומת עד אלום

להשכרה

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

להשכרה באזור התעשייה עד אלום, מבנה תעשייה , מחסן לוגיסטי של כ 1500 מ"ר עם חצר תפעולית של כ 400 מ"ר , כניסה מיידית

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

42 ש"ח למ"ר

1500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

13122020 עד אלום

קוד נכס מס':

בצומת כנות

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה בכנות מבנה תעשייה , בגודל של כ 300 מ"ר בקומת קרקע , כניסה עד פברואר 2021

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

35

300 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

09122020 בכנות

קוד נכס מס':

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

להשכרה באשדוד מבנה תעשייה , מחסןלוגיסטי של כ 1200 מ"ר על 2.5 דונם , כניסה מיידית

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

38000

1200 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

10112020 באשדוד

קוד נכס מס':

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה

להשכרה ליד נמל אשדוד מבנה תעשייה , מרכז לוגיסטי של כ 10000 מ"ר על 20 דונם , כניסה ינואר 2022

מבנה תעשייה - לוגיסטיקה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

42

10000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

03092020 באשדוד

קוד נכס מס':

בקריית גת

למכירה

מבנה תעשייה

מבנה 1650 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור למכירה בקריית גת

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

17 מיליון ש"ח

1650 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

05082020 קרית-גת

קוד נכס מס':

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה 6000 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

כ 6000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

04082020 קרית-גת

קוד נכס מס':

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה באזור התעשייה של אשדוד בשטח של 340 מ"ר מבנה תעשייה ועוד כ ו200 מר חצר תפעולית .

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

32

340 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

05082020 באשדוד

קוד נכס מס':

בקריית גת

למכירה

מבנה תעשייה

מבנה 1700 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

13 מיליון ש"ח

1700 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

06082020 קרית-גת

קוד נכס מס':

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה 1700 מ"ר לתעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

35

1600 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

05082020 קרית-גת

קוד נכס מס':

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה - מרלו"ג

להשכרה מרל"וג באזור התעשייה של אשדוד ליד הנמל מרלו"ג של 18000 מ"ר

מבנה תעשייה -  מרלו"ג
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

35

18000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

03220520 באשדוד

קוד נכס מס':

באשדוד

להשכרה

מבנה תעשייה \ חנות

להשכרה באזור התעשייה של אשדוד בשטח של 840 מ"ר מבנה תעשייה ועוד כ 250 גלריה למשרדים ו400 מר חצר תפעולית המשמש כרגע חנות

מבנה תעשייה \ חנות
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

45

840 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

06220520 באשדוד

קוד נכס מס':

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה לאחסנה או ללוגיסטיקה להשכרה בקריית גת

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

40

כ 3000 ה

מחיר:

שטח בנוי

0418062019 קרית-גת

קוד נכס מס':

בקריית גת

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה לאחסנה או ייצור להשכרה בקריית גת

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

40

4000 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

0218062019 קרית-גת

קוד נכס מס':

ביבנה

להשכרה

מבנה תעשייה

להשכרה באזור התעסוקה המערבי של יבנה , מבנה תעשייה של 400 מ"ר עם חצר צמודה מתפנה תוך שבוע.

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

40

400 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

0316062020 יבנה

קוד נכס מס':

באשקלון

להשכרה

מבנה תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה באשקלון 500 מ"ר בנוי על מגרש של כ 4500 מ"ר .

מבנה תעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

ש"ח 30 + 10 שח למגרש

500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

07-06-2019 אשקלון

קוד נכס מס':

באשדוד

להשכרה

מגרש לתעשייה

להשכרה בעד הלום מגרש של 2.8 דונם

מגרש לתעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

16 ש"ח

מחיר:

שטח בנוי

25-05-2020 אשדוד

קוד נכס מס':

ביבנה

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש לתעשייה, ללוגיסטיקה או למסחר למכירה ביבנה. מגרש פינתי 3500 מ"ר האחרון.

מגרש לתעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

16.5 מיליון

9500 מ"ר

מחיר:

שטח בנוי

2005020 יבנה

קוד נכס מס':

באשדוד

להשכרה

מגרש לתעשייה

מגרש לתעשייה, ללוגיסטיקה או אחסנה פתוחה ליד נמל אשדוד להשכרה מיידית

מגרש לתעשייה
צור קשר בלחיצה על הלוגו הזה של ווטס אפ

15 ש"ח

מחיר:

שטח בנוי

21-05-2020 אשדוד

קוד נכס מס':

bottom of page