בבאר טוביה

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

להשכרה בבאר טוביה 600 מ"ר למשרדים או אולם יצור

להשכרה

מבנה תעשייה

בבאר טוביה

כ 6000 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

להשכרה בבאר טוביה 600 מ"ר למשרדים או אולם יצור

קוד נכס

2019-02-14-03- באר טוביה

מחיר למ"ר

מבנה של כ 1700 מ"ר להשכרה לתעשייה או לוגיסטיקה - 12 מטר גובה

להשכרה

מבנה תעשייה

בבאר טוביה

כ 1700 מ"ר

שטח הבנויה

כ 4000 מ"ר מגרש

גודל המגרש

מבנה של כ 1700 מ"ר להשכרה לתעשייה או לוגיסטיקה - 12 מטר גובה

קוד נכס

2019-02-05-03- באר טוביה

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה