תימורים

להשכרה או למכירה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מגרשים

 תימורים מגרש 5 דונם השכרה לפי 12 שח מכירה 2.5 לדונם

להשכרה או למכירה

מגרש

תימורים

שטח הבנויה

כ 5 דונם

גודל המגרש

תימורים מגרש 5 דונם השכרה לפי 12 שח מכירה 2.5 לדונם

קוד נכס

2019-02-05-04- באר טוביה

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה