באשדוד

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

להשכרה באזור התעשייה של אשדוד בשטח של 340 מ"ר מבנה תעשייה ועוד כ ו200 מר חצר תפעולית .

להשכרה

מבנה תעשייה

באשדוד

340 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

להשכרה באזור התעשייה של אשדוד בשטח של 340 מ"ר מבנה תעשייה ועוד כ ו200 מר חצר תפעולית .

קוד נכס

05082020 באשדוד

טל 053-273586

מחיר למ"ר

32

בנה תעשייה עצמאי להשכרה באשדוד בנוי כ 2000 מ"ר עם מגרש צמוד של 3 דונם

להשכרה

מבנה תעשייה

באשדוד

2000 מ"ר

שטח הבנויה

5000 מ"ר

גודל המגרש

בנה תעשייה עצמאי להשכרה באשדוד בנוי כ 2000 מ"ר עם מגרש צמוד של 3 דונם

קוד נכס

אשדוד 2210119

טל 053-273586

מחיר למ"ר

40

מבנה תעשייה עצמאי להשכרה באשדוד, לאחסנה לוגיסטיקה או לתעשיה בגודל של עד 8000 מ"ר

להשכרה

מבנה תעשייה

באשדוד

2000 - 8000 מ"ר

שטח הבנויה

עד 15 דונם

גודל המגרש

מבנה תעשייה עצמאי להשכרה באשדוד, לאחסנה לוגיסטיקה או לתעשיה בגודל של עד 8000 מ"ר

קוד נכס

01291019 אשדוד

טל 053-273586

מחיר למ"ר

מבנה תעשייה עצמאי להשכרה באשדוד בנוי על כ 5000 מ"ר. עם חצר תפעולית של כ 12 דונם

להשכרה

מבנה תעשייה

באשדוד

5000 מ"ר

שטח הבנויה

10 דונם חצר

גודל המגרש

מבנה תעשייה עצמאי להשכרה באשדוד בנוי על כ 5000 מ"ר. עם חצר תפעולית של כ 12 דונם

קוד נכס

3210119 אשדוד

טל 053-273586

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה