top of page

ביבנה

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 1600 מ"ר עם 200 מ"ר משרדים צמודים.

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

שטח הבנויה

1600 מ"ר

גודל המגרש

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 1600 מ"ר עם 200 מ"ר משרדים צמודים.

מחיר למ"ר

42

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

09122020 יבנה

קוד נכס

להשכרה באזור התעסוקה המערבי של יבנה , מבנה תעשייה של 400 מ"ר עם חצר צמודה מתפנה תוך שבוע.

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

שטח הבנויה

400 מ"ר

200 מ"ר

גודל המגרש

להשכרה באזור התעסוקה המערבי של יבנה , מבנה תעשייה של 400 מ"ר עם חצר צמודה מתפנה תוך שבוע.

מחיר למ"ר

40

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

0316062020 יבנה

קוד נכס

 מבנה תעשייה להשכרה ביבנה, לתעשייה, או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - קומה א' עם גישה דרך מעלית משא - כניסה מיידית מחיר 28 שח למ"ר מציאה

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

שטח הבנויה

1000 מ"ר

גודל המגרש

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה, לתעשייה, או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - קומה א' עם גישה דרך מעלית משא - כניסה מיידית מחיר 28 שח למ"ר מציאה

מחיר למ"ר

28

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

040520 יבנה

קוד נכס

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 600 מ"ר מתאם לנגריה.

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

שטח הבנויה

600 מ"ר

גודל המגרש

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 600 מ"ר מתאם לנגריה.

מחיר למ"ר

35

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

09122020 יבנה

קוד נכס

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה בגודל של 800 מ"ר – תקרה של 6 עד 8 מטר עם חצר צמודה של 1200 מ"ר לפריקה וטעינה כניסה עד יולי 2020

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

שטח הבנויה

800 מ"ר

1200 מ"ר

גודל המגרש

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה בגודל של 800 מ"ר – תקרה של 6 עד 8 מטר עם חצר צמודה של 1200 מ"ר לפריקה וטעינה כניסה עד יולי 2020

מחיר למ"ר

לחודש 40.000 ש"ח

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

110520 יבנה

קוד נכס

להשכרה מבנה תעשייה ביבנה , 1700 מ"ר ליצור, אחסנה או לוגיסטיקה - במפלס אחד .

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

שטח הבנויה

1700 מ"ר

חצר תפעולית של כ 1500 מ"ר

גודל המגרש

להשכרה מבנה תעשייה ביבנה , 1700 מ"ר ליצור, אחסנה או לוגיסטיקה - במפלס אחד .

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

468734 יבנה

קוד נכס

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 665 מ"ר עם משרדים צמודים.

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

שטח הבנויה

665 + 350 מ"ר

גודל המגרש

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 665 מ"ר עם משרדים צמודים.

מחיר למ"ר

40

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

0208092020 יבנה

קוד נכס

מבנה להשכרה ביבנה לתעשייה או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - עם חצר צמודה לפריקה וטעינה של קונטנרים.

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

שטח הבנויה

1000 מ"ר

גודל המגרש

מבנה להשכרה ביבנה לתעשייה או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - עם חצר צמודה לפריקה וטעינה של קונטנרים.

מחיר למ"ר

37

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

040120 יבנה

קוד נכס

 הצוות שלנו מציג  בפלטפורמה זו את הפרסומים של מתווכים בעלי ניסיון רב בתחומי התעשייה, מהצפון, חיפה, קסריה, נתניה, פתח תקוה, מודיעין, בית שמש, ראשון לציון יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד לבאר שבע בדרום.  קבלנים משווקים דרכינו פרויקטים , נכסים מניבים ,וכמובן מבני תעשייה וחנויות  בתכנון ובהקמה .

bottom of page