top of page

ביבנה

להשכרה

מבני תעשייה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 1600 מ"ר עם 200 מ"ר משרדים צמודים.

  קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים  

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 1600 מ"ר עם 200 מ"ר משרדים צמודים.

שטח הבנויה

גודל המגרש

42

1600 מ"ר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

09122020 יבנה

קוד נכס

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

להשכרה באזור התעסוקה המערבי של יבנה , מבנה תעשייה של 400 מ"ר עם חצר צמודה מתפנה תוך שבוע.

  קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים  

להשכרה באזור התעסוקה המערבי של יבנה , מבנה תעשייה של 400 מ"ר עם חצר צמודה מתפנה תוך שבוע.

שטח הבנויה

גודל המגרש

40

400 מ"ר

200 מ"ר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

0316062020 יבנה

קוד נכס

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

 מבנה תעשייה להשכרה ביבנה, לתעשייה, או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - קומה א' עם גישה דרך מעלית משא - כניסה מיידית מחיר 28 שח למ"ר מציאה

  קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים  

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה, לתעשייה, או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - קומה א' עם גישה דרך מעלית משא - כניסה מיידית מחיר 28 שח למ"ר מציאה

שטח הבנויה

גודל המגרש

28

1000 מ"ר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

040520 יבנה

קוד נכס

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 600 מ"ר מתאם לנגריה.

  קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים  

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 600 מ"ר מתאם לנגריה.

שטח הבנויה

גודל המגרש

35

600 מ"ר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

09122020 יבנה

קוד נכס

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה בגודל של 800 מ"ר – תקרה של 6 עד 8 מטר עם חצר צמודה של 1200 מ"ר לפריקה וטעינה כניסה עד יולי 2020

  קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים  

מבנה תעשייה להשכרה ביבנה בגודל של 800 מ"ר – תקרה של 6 עד 8 מטר עם חצר צמודה של 1200 מ"ר לפריקה וטעינה כניסה עד יולי 2020

שטח הבנויה

גודל המגרש

לחודש 40.000 ש"ח

800 מ"ר

1200 מ"ר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

110520 יבנה

קוד נכס

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

להשכרה מבנה תעשייה ביבנה , 1700 מ"ר ליצור, אחסנה או לוגיסטיקה - במפלס אחד .

  קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים  

להשכרה מבנה תעשייה ביבנה , 1700 מ"ר ליצור, אחסנה או לוגיסטיקה - במפלס אחד .

שטח הבנויה

גודל המגרש

1700 מ"ר

חצר תפעולית של כ 1500 מ"ר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

468734 יבנה

קוד נכס

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 665 מ"ר עם משרדים צמודים.

  קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים  

להשכרה ביבנה , מבנה תעשייה של 665 מ"ר עם משרדים צמודים.

שטח הבנויה

גודל המגרש

40

665 + 350 מ"ר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

0208092020 יבנה

קוד נכס

להשכרה

מבנה תעשייה

ביבנה

מבנה להשכרה ביבנה לתעשייה או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - עם חצר צמודה לפריקה וטעינה של קונטנרים.

  קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים  

מבנה להשכרה ביבנה לתעשייה או אחסנה בגודל של 1000 מ"ר - עם חצר צמודה לפריקה וטעינה של קונטנרים.

שטח הבנויה

גודל המגרש

37

1000 מ"ר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

040120 יבנה

קוד נכס

 הצוות שלנו מציג  בפלטפורמה זו את הפרסומים של מתווכים בעלי ניסיון רב בתחומי התעשייה, מהצפון, חיפה, קסריה, נתניה, פתח תקוה, מודיעין, בית שמש, ראשון לציון יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד לבאר שבע בדרום.  קבלנים משווקים דרכינו פרויקטים , נכסים מניבים ,וכמובן מבני תעשייה וחנויות  בתכנון ובהקמה .

bottom of page