בברקן - באריאל

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

באזור התעשייה של ברקן - אריאל שבשומרון  מבנה  של  6000 מ"ר בנוי על מגרש של כ 17000 מ"ר כניסה מידית

להשכרה

מבנה תעשייה

בברקן - באריאל

3000 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

באזור התעשייה של ברקן - אריאל שבשומרון  מבנה  של  6000 מ"ר בנוי על מגרש של כ 17000 מ"ר כניסה מידית

קוד נכס

01-06-2018

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה