בהר טוב - בית שמש

למכירה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מגרשים

מגרשים לתעשייה קלה אן תעשייה עתירת ידע ולוגיסטיקה למכירה בהר טוב - פארק צרעה

למכירה

מגרש לתעשייה

בהר טוב - בית שמש

שטח הבנויה

3000 - 6000- 12.000 מ"ר

גודל המגרש

מגרשים לתעשייה קלה אן תעשייה עתירת ידע ולוגיסטיקה למכירה בהר טוב - פארק צרעה

קוד נכס

01/03/2019 13:47 בהר טוב

מחיר למ"ר

2400000 לדונם

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה