בחולון

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

מבנה לאחסנה להשכרה בחולון - 350 מ"ר - כניסה ינואר 2020

להשכרה

מבנה תעשייה

בחולון

350 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

מבנה לאחסנה להשכרה בחולון - 350 מ"ר - כניסה ינואר 2020

קוד נכס

27-08-2019 חולון

מחיר למ"ר

להשכרה באזור התעשייה של חולון  אולם לתעשייה ומשרדים

להשכרה

מבנה תעשייה

בחולון

500 מ"ר

שטח הבנויה

על 2.5 דונם

גודל המגרש

להשכרה באזור התעשייה של חולון אולם לתעשייה ומשרדים

קוד נכס

07-27-02-2019- בחולון

מחיר למ"ר

  - להשכרה מבנה תעשייה בחולון ,מבני תעשייה על שטח של כ  750 מ"ר ניתן לחלוקה

להשכרה

מבנה תעשייה

בחולון

750 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

- להשכרה מבנה תעשייה בחולון ,מבני תעשייה על שטח של כ 750 מ"ר ניתן לחלוקה

קוד נכס

02-21-02-2019 יבנה

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה