top of page

בראשון לציון

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

מבני תעשייה של כ 180 מ"ר להשכרה - במערב ראשון לציון, גובה כ 6 מטר.כניסה יוני 2022. כולל 50 מ"ר גלריה .גישה לקונטנרים מתאים להפצה ,אחסנה,נגרייה או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,בראשון לציון

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

מ 185מ"ר

גישה לקונטינרים

גודל המגרש

מבני תעשייה של כ 180 מ"ר להשכרה - במערב ראשון לציון, גובה כ 6 מטר.כניסה יוני 2022. כולל 50 מ"ר גלריה .גישה לקונטנרים מתאים להפצה ,אחסנה,נגרייה או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,בראשון לציון

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

בראשון לציון 0130-03-2022

קוד נכס

מבני תעשייה של כ 2300 מ"ר להשכרה עם חניון של כ 3800 מ"ר ,מתאים לנגריה ,סדנא ,מוסך או לאחסנה והפצה . מיקום מאוד נוח וגישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה כגון כביש 4, אשדוד תל אביב כביש 431 ,כביש 20 איילון, כביש 1 ירושלים תל אביב  ,כניסה מיידית . במערב - ראשון לציון

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

מ 2300 מ"ר

3800

גודל המגרש

מבני תעשייה של כ 2300 מ"ר להשכרה עם חניון של כ 3800 מ"ר ,מתאים לנגריה ,סדנא ,מוסך או לאחסנה והפצה . מיקום מאוד נוח וגישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה כגון כביש 4, אשדוד תל אביב כביש 431 ,כביש 20 איילון, כביש 1 ירושלים תל אביב ,כניסה מיידית . במערב - ראשון לציון

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

בראשון לציון 216-12-2021

קוד נכס

מבני תעשייה להשכרה עם תשתיות של בורות שומנים ,וחנות למכירת תוצרת . מ 300 מ"ר . מתאים רק ליצור מזון ,כניסה אוקטובר 2021. במערב - ראשון לציון

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

מ 300 מ"ר ועד 1000 מ"ר

גודל המגרש

מבני תעשייה להשכרה עם תשתיות של בורות שומנים ,וחנות למכירת תוצרת . מ 300 מ"ר . מתאים רק ליצור מזון ,כניסה אוקטובר 2021. במערב - ראשון לציון

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

בראשון לציון 03052021

קוד נכס

מבנה תעשייה להשכרה בראשון לציון ,המבנה מיועד לשימוש כמחסן ,ליצור תעשייתי, לבית מלאכה או מסחר. השטח ניתן גם לחלוקה.

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

7000 מ"ר

10.000 מ"ר

גודל המגרש

מבנה תעשייה להשכרה בראשון לציון ,המבנה מיועד לשימוש כמחסן ,ליצור תעשייתי, לבית מלאכה או מסחר. השטח ניתן גם לחלוקה.

מחיר למ"ר

בפגישה

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

11-06-2020 ראשון

קוד נכס

מבנה תעשייה להשכרה במערב ראשון לציון , לתעשייה קלה , סדנה , בית מלאכה פנצרייה או כל שימוש אחר

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

280 ה

100 מ"ר

גודל המגרש

מבנה תעשייה להשכרה במערב ראשון לציון , לתעשייה קלה , סדנה , בית מלאכה פנצרייה או כל שימוש אחר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

04-27-01-2019 ראשון לציון

קוד נכס

מבני תעשייה של כ 950 מ"ר להשכרה - במערב ראשון לציון, גובה כ 6 מטר.כניסה מיידית. חניות צמודות .מתאים להפצה ,אחסנה,נגרייה או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,בראשון לציון

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

מ 950 מ"ר

גישה לטריילרים

גודל המגרש

מבני תעשייה של כ 950 מ"ר להשכרה - במערב ראשון לציון, גובה כ 6 מטר.כניסה מיידית. חניות צמודות .מתאים להפצה ,אחסנה,נגרייה או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,בראשון לציון

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

בראשון לציון 0115-02-2022

קוד נכס

מבני תעשייה של כ 6000 מ"ר להשכרה עם חצר טפעולית של כ 6000 מ"ר ,מתאים לנגריה,סדנא,מוסך או לאחסנה והפצה . מיקום מאוד נוח וגישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה כגון כביש 4, אשדוד תל אביב כביש 431 ,כביש 20 איילון, כביש 1 ירושלים תל אביב  ,כניסה פברואר 2022 ,במערב - ראשון לציון

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

מ 6000 מ"ר

12000

גודל המגרש

מבני תעשייה של כ 6000 מ"ר להשכרה עם חצר טפעולית של כ 6000 מ"ר ,מתאים לנגריה,סדנא,מוסך או לאחסנה והפצה . מיקום מאוד נוח וגישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה כגון כביש 4, אשדוד תל אביב כביש 431 ,כביש 20 איילון, כביש 1 ירושלים תל אביב ,כניסה פברואר 2022 ,במערב - ראשון לציון

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

בראשון לציון 16-12-2021

קוד נכס

מבנה תעשייה להשכרה במערב ראשון לציון לתעשייה או לאחסנה - לכניסה מיידית

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

670 מ"ר

גודל המגרש

מבנה תעשייה להשכרה במערב ראשון לציון לתעשייה או לאחסנה - לכניסה מיידית

מחיר למ"ר

44

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

0125082020 ראשון

קוד נכס

 - להשכרה מבנה תעשייה בראשון לציון ,מבני תעשייה על שטח של כ 150 מ"ר

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

200 מ"ר

גודל המגרש

- להשכרה מבנה תעשייה בראשון לציון ,מבני תעשייה על שטח של כ 150 מ"ר

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

29-05-2019 ראשון

קוד נכס

מבני תעשייה של כ 2500 מ"ר להשכרה - ניתן לחלוקה ליחידות של כ 500 מ"ר כל אחת. עם חניות פרטיות .מתאים להפצה ,אחסנה,נגרהי או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,כניסה מרץ 2022. במערב - ראשון לציון

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

מ 500 מ"ר

גישה לטריילרים

גודל המגרש

מבני תעשייה של כ 2500 מ"ר להשכרה - ניתן לחלוקה ליחידות של כ 500 מ"ר כל אחת. עם חניות פרטיות .מתאים להפצה ,אחסנה,נגרהי או סדנה, ותצוגות למיניהם . מיקום מאוד נוח ועם גישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,כניסה מרץ 2022. במערב - ראשון לציון

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

בראשון לציון 0130012022

קוד נכס

מבני תעשייה של כ 500 מ"ר להשכרה עם חצרטפעולית של כ 600 מ"ר ,מתאים למוסך,נגריה,סדנא,מפעל או לאחסנה והפצה . מיקום מאוד נוח וגישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,כניסה מרץ 2022. במערב - ראשון לציון

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

מ 500 מ"ר

1000

גודל המגרש

מבני תעשייה של כ 500 מ"ר להשכרה עם חצרטפעולית של כ 600 מ"ר ,מתאים למוסך,נגריה,סדנא,מפעל או לאחסנה והפצה . מיקום מאוד נוח וגישה מעולה לצירי תנועה מרכזיים בגוש דן והשפלה ,כניסה מרץ 2022. במערב - ראשון לציון

מחיר למ"ר

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

בראשון לציון 27-10-2021

קוד נכס

מבנה תעשייה להשכרה במערב ראשון לציון לתעשייה או לאחסנה - כניסה עד דצמבר

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

500 מ"ר

גודל המגרש

מבנה תעשייה להשכרה במערב ראשון לציון לתעשייה או לאחסנה - כניסה עד דצמבר

מחיר למ"ר

47

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

0106082020 ראשון

קוד נכס

 - להשכרה מבנה תעשייה בראשון לציון ,מבני תעשייה על שטח של כ 670 מ"ר

להשכרה

מבנה תעשייה

בראשון לציון

שטח הבנויה

670 מ"ר

גודל המגרש

- להשכרה מבנה תעשייה בראשון לציון ,מבני תעשייה על שטח של כ 670 מ"ר

מחיר למ"ר

45

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

03-05-2020 ראשון

קוד נכס

 הצוות שלנו מציג  בפלטפורמה זו את הפרסומים של מתווכים בעלי ניסיון רב בתחומי התעשייה, מהצפון, חיפה, קסריה, נתניה, פתח תקוה, מודיעין, בית שמש, ראשון לציון יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד לבאר שבע בדרום.  קבלנים משווקים דרכינו פרויקטים , נכסים מניבים ,וכמובן מבני תעשייה וחנויות  בתכנון ובהקמה .

bottom of page