במערב ראשון לציון

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

מבני תעשייה להשכרה מיידית במערב ראשון לציון

להשכרה

מבנה תעשייה

במערב ראשון לציון

450 מ"ר

שטח הבנויה

500 מ"ר

גודל המגרש

מבני תעשייה להשכרה מיידית במערב ראשון לציון

קוד נכס

2019-02-13-02- ראשון

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה