בכפר סבא

למכירה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

מבנה תעשייה עצמאי לתעשייה יצור או לוגיסטיקה למכירה בכפר סבא בגודל 9000 מ"ר

למכירה

מבנה תעשייה

בכפר סבא

9000 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

מבנה תעשייה עצמאי לתעשייה יצור או לוגיסטיקה למכירה בכפר סבא בגודל 9000 מ"ר

קוד נכס

04-18-02-2019 בכפר סבא

מחיר למ"ר

מבנה תעשייה או לוגיסטיקה למכירה בכפר סבא בגודל 4000 מ"ר

למכירה

מבנה תעשייה

בכפר סבא

4000 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

מבנה תעשייה או לוגיסטיקה למכירה בכפר סבא בגודל 4000 מ"ר

קוד נכס

03-18-02-2019 בכפר סבא

מחיר למ"ר

ש"ח 9000 למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה