באזור השרון

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

באזור השרון הצפוני  להשכרה מחסן בגודל 4000 מר

להשכרה

מבנה תעשייה

באזור השרון

4000 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

באזור השרון הצפוני להשכרה מחסן בגודל 4000 מר

קוד נכס

בשרון 21-01-2019

מחיר למ"ר

42

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה