top of page

להשכרה

מגרשים

באשדוד

להשכרה

מגרשים

מגרש להשכרה, באשדוד לתעשייה לוגיסטיקה או אחסנה פתוחה. המגרש אינו מרוצף אבל מגודר, נגיש ,ומגודר

מגרש  להשכרה, באשדוד לתעשייה לוגיסטיקה או אחסנה פתוחה. המגרש אינו מרוצף אבל מגודר, נגיש ,ומגודר

אשדוד 213119

קוד נכס מספר :

מחיר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

מגרש המשתרע על 10 דונם, לתעשייה באשדוד , מיועד לתעשייה , אחסנה פתוחה,אחסון רכבים למכירה, או כל שימוש אחר. המגרש נגיש מאוד וניתן לשכירות ארוכת תווך במחיר נוח .

bottom of page