top of page

מבנה תעשייה

ברמלה

להשכרה

מבנה תעשייה להשכרה ברמלה, ליצור ,אחסנה או לוגיסטיקה 3500 מ"ר בנוי גובה

שטח בנוי עילי: כ- 6,000 מ"ר תעשייה ומשרדים • מספר קומות: בניין בן 4 קומות )קרקע + 3 ק'( • סה"כ שטחים פנויים להשכרה: כ- 3,500 מ"ר בהתאם למפורט להלן: o קומת קרקע: כ- 1,680 מ"ר ובגובה של כ- 6 מטר o קומה מס' 2 : כ- 790 מ"ר ובגובה של כ- 3.50 מטר o קומה מס' 3 : כ- 1,070 מ"ר ובגובה של כ- 3.50 מטר • לו"ז לאכלוס: מיידי תנאים מסחריים אטרקטיביים • נגישות ישירה דרך כביש מס' 40 ,כביש מס' 6 וכביש מס' 431 • קומת קרקע גבוהה במיוחד )כ- 6 מטר( • • קומות גדולות בהיקף של כ- 1,500 מ"ר • אופציה לשירותי בינוי וחלוקת פנים המשרדים בעבור השוכרים • יזם בעל איתנות פיננסית המאפשר פתרונות לטווח ארוך

מבנים לתעשייה נוספים
1500 - 3500 מ"ר

שטח בנוי

שטח מגרש

מחיר למ"ר

קוד נכס

רמלה 3500 דניאל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

 הצוות שלנו מציג  בפלטפורמה זו את הפרסומים של מתווכים בעלי ניסיון רב בתחומי התעשייה, מהצפון, חיפה, קסריה, נתניה, פתח תקוה, מודיעין, בית שמש, ראשון לציון יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד לבאר שבע בדרום.  קבלנים משווקים דרכינו פרויקטים , נכסים מניבים ,וכמובן מבני תעשייה וחנויות  בתכנון ובהקמה .

bottom of page