top of page

למכירה

מבני תעשייה

ברמלה

למכירה

מבני תעשייה

למכירה מבני תעשייה ואחסנה באזור רמלה על שטח של 26 דונם

למכירה מבני תעשייה ואחסנה באזור רמלה על שטח של 26 דונם

2019-05-27-01 רמלה

קוד נכס מספר :

מחיר

13000 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

למכירה מבני תעשיה ואחסנה באזור רמלה באזור התעשייה של רמלה על מגרש של 26 דונם עם תב"ע לתעשיה ואחסנה מבנה שגודלו 13 אלף מטר בנוי בטון ביסקוויט בגובה שמגיע עד ל 14 מטר המבנה משמש לייצור ואחסנה עם גישה מצויינת לפריקה וטעינה וגישה לצירי תנועה ראשיים כגון כביש 6 כביש 40 כביש 431 כביש 1 ובמרכז המטרופולין של תל אביב . חצר תפעולית של 13 דונם המבנה הופך למרכז לוגיסטי אידיאלי לכל חברה מעוניינת לשרת את תושבי המטרופולין תל-אביב בצורה יעילה וחסכונית.

ברמלה

להשכרה

מבני תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה ברמלה, ליצור ,אחסנה או לוגיסטיקה 3500 מ"ר בנוי גובה

מבנה תעשייה להשכרה ברמלה, ליצור ,אחסנה או לוגיסטיקה 3500 מ"ר בנוי  גובה

רמלה 3500 דניאל

קוד נכס מספר :

מחיר

1500 - 3500 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

שטח בנוי עילי: כ- 6,000 מ"ר תעשייה ומשרדים • מספר קומות: בניין בן 4 קומות )קרקע + 3 ק'( • סה"כ שטחים פנויים להשכרה: כ- 3,500 מ"ר בהתאם למפורט להלן: o קומת קרקע: כ- 1,680 מ"ר ובגובה של כ- 6 מטר o קומה מס' 2 : כ- 790 מ"ר ובגובה של כ- 3.50 מטר o קומה מס' 3 : כ- 1,070 מ"ר ובגובה של כ- 3.50 מטר • לו"ז לאכלוס: מיידי תנאים מסחריים אטרקטיביים • נגישות ישירה דרך כביש מס' 40 ,כביש מס' 6 וכביש מס' 431 • קומת קרקע גבוהה במיוחד )כ- 6 מטר( • • קומות גדולות בהיקף של כ- 1,500 מ"ר • אופציה לשירותי בינוי וחלוקת פנים המשרדים בעבור השוכרים • יזם בעל איתנות פיננסית המאפשר פתרונות לטווח ארוך

bottom of page