top of page

להשכרה

מבני תעשייה

בנס ציונה

להשכרה

מבני תעשייה

מבנה תעשייה להשכרה באזור נס ציונה כ 250 מ"ר פלוס חצר לתעשייה קלה

מבנה תעשייה להשכרה באזור נס ציונה  כ 250 מ"ר פלוס חצר לתעשייה קלה

02-27-01-2019 נס ציונה

קוד נכס מספר :

12500 ש"ח

מחיר

350 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

להשכרה באזור נס ציונה מבנה תעשייה של כ 150 מטר בנוי פלוס סככה של עוד כ 100 מ"ר לתעשייה קלה , מלאכה, או כל שימוש אחר.

בנס ציונה

להשכרה

מבני תעשייה

מבנה תעשייה או למסחר להשכרה מידית בנס ציונה בנוי על שטל של כ 500 מ"ר ותקרה של כ 5 מ"ר

מבנה תעשייה או למסחר להשכרה מידית בנס ציונה בנוי על שטל של כ 500 מ"ר ותקרה של כ 5 מ"ר

נס ציונה

קוד נכס מספר :

50 ש"ח

מחיר

500 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

מסויימת בתשתיות אבל נאנה מחסיפה מצויינת מכבישיים ראשיים,ויכול לשמש כחנות מפע במרכז אזור התעשייה של נס ציונה מבנה בן כ 500 מ"ר עם תקרה של כ 5 מטר . המבנה מתאים לתעשייה , למסחר, לתצוגת רהיטים,או לכל מטרה אחרת.

bottom of page