top of page

להשכרה

מבני תעשייה

במודיעין

להשכרה

מבני תעשייה

להשכרה - מבנה עצמאי במודיעין - שטח לאחסון/יצור או למרכז לוגיסטי - כ-1,800 מ"ר ועוד כ 450 משרדים לכניסה בתחילת 2024

להשכרה - מבנה עצמאי במודיעין - שטח לאחסון/יצור או למרכז לוגיסטי - כ-1,800 מ"ר ועוד כ 450 משרדים לכניסה בתחילת 2024

2023-11-21- מודיעין

קוד נכס מספר :

64

מחיר

כ 2300 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

להשכרה - מרכז עינב מודיעין - מבנה תעשייה הכולל י 1800 מ"ר טןלם יצור או לוגיסטי - ועןד כ 450 מ"ר משרדים לכניסה בתחילת שנת 2024 ,ליצור ,לאחסנה קלה כולל מאולם לתצוגה משרדים להנהלה , באולם המרכזי גובה תקרה כ- 10 מטר -חצר תפעולית של כ 1200 מ"ר. נגישות מקסימלית לפריקה וטעינה ידנית למוצרים . מבנה נגיש עם חניות במקום

במודיעין

למכירה

מבנים לתעשייה

מבנה לתעשייה למכירה במודיעין - לתעשייה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מבנה לתעשייה 3000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 3000 מ"ר בשלבי הכנה

מבנה לתעשייה למכירה במודיעין - לתעשייה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מבנה לתעשייה 3000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 3000 מ"ר בשלבי הכנה

29038023 במודיעין

קוד נכס מספר :

12500

מחיר

3500 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

מבנה תעשייה וללוגיסטיקה למכירה כ 3000 מ"ר באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות והיתר לבנייה של כ 3000 מ"ר

במודיעין

להשכרה

משרדים

משרדים להשכרה לתעשייה ההיי טק ,מרחב של 2400 משרדים צמוד למבנה של 3600 מ"ר לתעשייה או מרלו"ג, ללוגיסטיקה,מבני עצמאי במודיעין - עם תב"ע לתעשייה ,ללוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין באזור מודיעין בגודל של 5000 מ"ר הניתנים לחלוקה :

 משרדים להשכרה לתעשייה ההיי טק ,מרחב של 2400 משרדים צמוד למבנה של 3600 מ"ר לתעשייה או מרלו"ג, ללוגיסטיקה,מבני עצמאי במודיעין - עם תב"ע לתעשייה ,ללוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין  באזור מודיעין בגודל של 5000 מ"ר הניתנים לחלוקה :

01-07022023 - מודיעין

קוד נכס מספר :

55/65

מחיר

כ 2400 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

משרדים להשכרה במודיעין - מבנה של כ 5000 מ"ר לתעשייה ולהיי טק באזור התעשייה של מודיעין
תב"ע מאפשרת בנייה לתעשייה היי טק ,לאחסנה ומשרדים להייטק

במודיעין

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש למכירה במודיעין -מגרש של 8 דונם למכירה , מגרש עם תב"ע לתעשייה ,ללוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין באזור מודיעין בגודל של 8000 מ"ר למכירה:

 מגרש למכירה במודיעין -מגרש של 8 דונם למכירה , מגרש עם תב"ע לתעשייה ,ללוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין  באזור מודיעין בגודל של 8000 מ"ר למכירה:

0202012023 - מודיעין

קוד נכס מספר :

מחיר

כ 8000 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

מגרש למכירה במודיעין - מבנה של כ 8000 מ"ר לתעשייה או להיי טק באזור התעשייה של מודיעין
תב"ע מאפשרת בנייה לתעשייה אחסנה ומשרדים להייטק

במודיעין

למכירה

מגרש לתעשייה

מגרש לתעשייה למכירה במודיעין - לתעשייה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מגרש לתעשייה 2000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 2500 מ"ר בשלבי הכנה

מגרש לתעשייה למכירה במודיעין - לתעשייה - ללוגיסטיקה - למשרדים - להייטק . מגרש לתעשייה 2000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 2500 מ"ר בשלבי הכנה

17112022 במודיעין

קוד נכס מספר :

15 מיליון

מחיר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

מגרש לתעשייה 2000 מ"ר למכירה באזור התעשייה של מודיעין עסקה מיידית עם תוכניות לבנייה של כ 2500 מ"ר בשלבי הכנה

במודיעין

להשכרה

מבני תעשייה מרלו"ג

מרלו"ג להשכרה במודיעין - מבנה לאחסנה , לוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין באזור מודיעין מ 1600 ועד 3500 מ"ר שטח רצפה. כניסה תוך שנה:

 מרלו"ג להשכרה במודיעין - מבנה לאחסנה , לוגיסטיקה או לתעשייה עתירת ידע באזור התעשייה של מודיעין  באזור מודיעין מ 1600 ועד 3500 מ"ר שטח רצפה. כניסה תוך שנה:

23122021 - מודיעין

קוד נכס מספר :

מחיר

כ 1700 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

מרלו"ג להשכרה במודיעין - מבנה לאחסנה או לתעשייה באזור התעשייה של מודיעין באזור מודיעין 3500 מטר:

אופציה 1 : 1,800מ״ר אחסנה + 630 מ״ר משרדים ,
אופציה 2 : 1,660 מ״ר אחסנה + 650 מ״1 משרדים ,
אופציה 3 3,500 מ״ר אחסנה + 1,330 מ״ר משרדים.

מחיר מבוקש : אחסנה 55₪ , משרדים ( בגמר מלא ) 65₪.
כניסה משוערת עד סוף 2022

במודיעין

להשכרה

מבני תעשייה

חדש להשכרה - מרלו"ג חדש, נגיש לאחסנה, פריקה וטעינה, והפצה מהירה לכל גוש דן ובשפלה. הממרלוג נמצא על צירים מרכזיים : כביש 1,431,20,40, . לנכס יש רחבת תפעולית וחניות לפריקה וטעינה נגישה ויש גם אופציה להכנת משרדים - שטח אחסון/לוגיסטי - כ-1,500 מ"ר לכניסה ב 2021

חדש להשכרה - מרלו"ג חדש, נגיש לאחסנה, פריקה וטעינה, והפצה מהירה לכל גוש דן ובשפלה. הממרלוג נמצא על צירים מרכזיים : כביש 1,431,20,40, . לנכס יש רחבת תפעולית וחניות לפריקה וטעינה נגישה ויש גם אופציה להכנת משרדים - שטח אחסון/לוגיסטי - כ-1,500 מ"ר לכניסה ב 2021

01-01-08-2023 - מודיעין

קוד נכס מספר :

55

מחיר

1500 עד 2000 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

להשכרה - מרכז עינב מודיעין - מבנה לאחסנה ולוגיסטיקה עם שטח של -מ 1500 מ"ר ועד -2000 מ"ר לאחסנה ואפשרות של עד
עוד 2400 מ משרדים להשכרה בנפרד. העומס על הקרקע באזורים מסויימים מוגבלים לעד 1.5 טון למ"ר גובה תקרה כ6 -7 מטר -נגיש לפריקה וטעינה . רחבת פריקה וטעינה נגישה אופציה להכנת משרדים נוספים בגלריה במקום

במודיעין

למכירה

מגרשים

מגרש למכירה במודיעין - למכירה 2 מגרשים לתעשייה באזור התעשייה של מודיעין לכל מטרה ,לאחסנה או לוגיסטיקה

מגרש למכירה במודיעין - למכירה 2 מגרשים לתעשייה באזור התעשייה של מודיעין לכל מטרה ,לאחסנה או לוגיסטיקה

26042021 - מודיעין

קוד נכס מספר :

מחיר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

למכירה 2 מגרשים לתעשייה באזור התעשייה של מודיעין, האחד בגודל 1.1 דונם והשני בגודל 2.55 דונם פינתי. זכויות הבנייה 60%, התבע תעשייה מלאכה , ניתן להגדיל זכויות ב 40%. המחיר המבוקש עבור ה 1.1 דונם הוא 5.85 מליון ועבור הגדול יותר, 13000000. שניהם נמצאים מול מגרש חנייה גדול וציבורי, ושניהם במיקום מעולה

במודיעין

להשכרה

מבני תעשייה

להשכרה באזור התעשייה של מודיעין, בניין עצמאי, סה"כ 2000 מ"ר בנוי

להשכרה באזור התעשייה של מודיעין, בניין עצמאי,  סה"כ 2000 מ"ר בנוי

2019-04-04-012- מודיעין

קוד נכס מספר :

מחיר

כ 2000 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

באזור התעשייה של מודיעין, בניין עצמאי, בנייה קשיחה, סה"כ 2000 מ"ר פלוס חצר תפעולית וחניות. כ 1000 מ"ר גבוהה, פלוס 200 מ"ר משרדים, מעבדות. יושב על קרקע של 2.7 דונם. מחיר מבוקש 100 אלף ש"ח בחודש. חניה בשפע בקרבת הנכס. חשמל בשפע. גישה לכל סוגי הרכבים. מתאים לאחסון, מפעל ליצור, מעבדות, מכשור רפואי ועוד...

במודיעין

להשכרה

מבני תעשייה

חדש להשכרה - מרכז עינב מודיעין - שטח אחסון/לוגיסטי - כ-1,000 מ"ר לכניסה מיידית

חדש להשכרה - מרכז עינב מודיעין - שטח אחסון/לוגיסטי - כ-1,000 מ"ר לכניסה מיידית

2019-04-03-012- מודיעין

קוד נכס מספר :

מחיר

כ 1000 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

להשכרה - מרכז עינב מודיעין - שטח אחסון/לוגיסטי - כ-1,000 מ"ר לכניסה מיידית לאחסנה קלה כולל מדפי איחסון עומס טון למ"ר - 1 טון ריצפה 1.5 טון למדף כולל נגישות מעלית משא צמודה ישירות אל תוך הנכס גובה תקרה כ-2.7 מטר -נגיש לפריקה וטעינה ידנית למוצרים קלים. רחבת פריקה וטעינה נגישה ורחבה נכס מואר נגיש חניות במקום אופציה להכנת משרדים במקום

במודיעין

להשכרה

מרכזים לוגיסטיים

מבנה לאחסנה ולוגיסטיקה להשכרה במודיעין על שטח של כ 3700 מ"ר לכניסה מיידית מרכז לוגיסטי מוכן לתפעול מיידי

מבנה לאחסנה ולוגיסטיקה להשכרה במודיעין על שטח של כ 3700 מ"ר לכניסה מיידית מרכז לוגיסטי מוכן לתפעול מיידי

2019-04-01-012- מודיעין

קוד נכס מספר :

מחיר

3700 30 דונם

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

במודיעין מבנה לוגיסטי להשכרה. 3000 בקומת קרקע ועוד כ 750 מר משרדים בגלריה ,גובה כ 14 מטר, יש כ 4 משווה גובה , כניסה נפרדת משני צידי הבניין מחיר מבוקש 47 שח למר כניסה מיידית עם קבלת טופס

bottom of page