ליד נתניה

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

להשכרה מבני לאחסנה או למרכז לוגיסטי עד 50.000 מ"ר באזור נתניה  .

להשכרה

מבנה תעשייה או לוגיסטיקה

ליד נתניה

עד 50000 מ"ר

שטח הבנויה

100 דונם

גודל המגרש

להשכרה מבני לאחסנה או למרכז לוגיסטי עד 50.000 מ"ר באזור נתניה .

קוד נכס

01-03-04-2018 השרון

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה