בראשון לציון

למכירה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

נכס מניב

נכס מניב למכירה במערב ראשון לציון

למכירה

נכס מניב

בראשון לציון

2600 מ"ר

שטח הבנויה

2000

גודל המגרש

נכס מניב למכירה במערב ראשון לציון

קוד נכס

0117122020 ראשון לציון

מחיר למ"ר

22.500.000

נכס מניב למכירה במערב ראשון לציון

למכירה

נכס מניב

בראשון לציון

1770 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

נכס מניב למכירה במערב ראשון לציון

קוד נכס

0214122020 ראשון לציון

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה