בראשון לציון

למכירה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

משרדים

משרדים  550 מ"ר למכירה במגדל משרדים מפואר באזור התעשייה החדש במערב ראשון לציון

למכירה

משרדים

בראשון לציון

550 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

משרדים 550 מ"ר למכירה במגדל משרדים מפואר באזור התעשייה החדש במערב ראשון לציון

קוד נכס

2019-02-20-01-ראשון לציון

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה