במערב ראשון לציון

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

מבני תעשיה חדש להשכרה  1200 מ"ר במערב ראשון לציון

להשכרה

מבנה תעשייה

במערב ראשון לציון

1200 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

מבני תעשיה חדש להשכרה  1200 מ"ר במערב ראשון לציון

קוד נכס

01-01-2018 ראשון לציון

מחיר למ"ר

מבנה תעשייה להשכרה במערב ראשון - מבנה עצמאי למסחר, תעשייה, או משרדים

להשכרה

מבנה תעשייה

במערב ראשון לציון

1200 מ"ר

שטח הבנויה

1000

גודל המגרש

מבנה תעשייה להשכרה במערב ראשון - מבנה עצמאי למסחר, תעשייה, או משרדים

קוד נכס

בראשון לציון 3

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה