top of page

להשכרה

מבני תעשייה

ליד נתניה

להשכרה

מבני תעשייה

להשכרה מבני לאחסנה או למרכז לוגיסטי עד 50.000 מ"ר באזור נתניה .

להשכרה מבני לאחסנה או למרכז לוגיסטי עד 50.000 מ"ר באזור נתניה  .

01-03-04-2018 השרון

קוד נכס מספר :

מחיר

עד 50000 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

מגרש המיועד לאחסנה או ללוגיסטיקה , גודל המגרש כ 100 דונם,על המגרש הבעלים מעוניין לבנות מבנה לאחסנה ולןגיסטי'ה בגדלים שיכולים ל מבנה בשטח של כ 50.000 מ"ר .כנגד חוזה לשכירות לתקופה ארוכה

bottom of page