top of page

להשכרה

מבני תעשייה

בפתח תקוה

להשכרה

מבני תעשייה

מרלו"ג להשכרה בפתח תקווה - מבנה תעשייה באזור פתח תקוה בנוי כ 5000 מ"ר

מרלו"ג להשכרה  בפתח תקווה -  מבנה תעשייה באזור פתח תקוה בנוי  כ 5000 מ"ר

01010052021 פתח תקוה

קוד נכס מספר :

50

מחיר

5000 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

מרלוג להשכרה בפתח תקוה - גובה כ 5.6 מטר ,חצר תפעולית גישה מהירה לכל ערי גוש דן כניסה עד סוף 2021

בפתח תקוה

להשכרה

מבני תעשייה

מרלוג להשכרה בפתח תקווה - מבנה תעשייה בנוי כ 6500 מ"ר

מרלוג להשכרה  בפתח תקווה -  מבנה תעשייה בנוי  כ 6500 מ"ר

036072020 פתח תקוה

קוד נכס מספר :

47

מחיר

6000 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

מרלוג להשכרה בפתח תקוה - גובה כ 9 מטר ,חצר תפעולית גישה מהירה לכל ערי גוש דן כניסה עד סוף 2020

בבאר שבע

להשכרה

מבני תעשייה

להשכרה בצומת להבים במבנה לאחסנה או לתעשייה בבניה

להשכרה בצומת להבים במבנה לאחסנה או לתעשייה בבניה

08-06-2020 באר שבע

קוד נכס מספר :

מחיר

עד 6000 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

מבנה תעשייה להשכרה לטווח ארוך בתהליך בנייה ,אפשרות להתאמה על פי צרכי הלקוח . באזור התעשייה החדש ליד צומת להבים

bottom of page