בפתח תקוה

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

מרלו"ג להשכרה  בפתח תקווה -  מבנה תעשייה באזור פתח תקוה בנוי  כ 5000 מ"ר

להשכרה

מבנה תעשייה - מרלוג

בפתח תקוה

5000 מ"ר

שטח הבנויה

6800 מ"ר

גודל המגרש

מרלו"ג להשכרה בפתח תקווה - מבנה תעשייה באזור פתח תקוה בנוי כ 5000 מ"ר

קוד נכס

01010052021 פתח תקוה

מחיר למ"ר

50

מרלוג להשכרה  בפתח תקווה -  מבנה תעשייה בנוי  כ 6500 מ"ר

להשכרה

מבנה תעשייה - מרלוג

בפתח תקוה

6000 מ"ר

שטח הבנויה

10000 מ"ר

גודל המגרש

מרלוג להשכרה בפתח תקווה - מבנה תעשייה בנוי כ 6500 מ"ר

קוד נכס

036072020 פתח תקוה

מחיר למ"ר

47

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה