top of page

להשכרה

מאכזים לוגיסטיים

בהר טוב - בית שמש

להשכרה

מאכזים לוגיסטיים

להשכרה בא.ת הר טוב מבנה תעשייה של כ 2400 מ"ר

להשכרה בא.ת הר טוב מבנה תעשייה של כ 2400 מ"ר

2019-02-07-01- הר טוב

קוד נכס מספר :

מחיר

2400 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

מרלוג להשכרה בבית שמש , מבנה עצמאי בא.ת הר טוב כ2400 מ"ר בגובה 7 מ'. 4 פתחי פריקה וטעינה. 1000 מ"ר חצר תפעולית.

בהר טוב - בית שמש

למכירה

מגרשים

מגרשים לתעשייה קלה אן תעשייה עתירת ידע ולוגיסטיקה למכירה בהר טוב - פארק צרעה

מגרשים לתעשייה קלה אן תעשייה עתירת ידע ולוגיסטיקה למכירה בהר טוב - פארק צרעה

01/03/2019 13:47 בהר טוב

קוד נכס מספר :

2.4 מיליון

מחיר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

מגרש למכירה באזור התעשייה של הר טוב ליד המתחם החדש של איקאה . מגרש לבניית לתעשייה או אחסנה לוגיסטיקה באזור תעשייה של הר טוב ב'על מגרש זה ניתן לבנות מגוון סוגי מבנים לתעשייה וגם מבנים לאחסנה לפי התב"ע לא הוגשו תוכיות ניגשות לכביש 138 ודרכו לכבישי רוחב 1 ו . 3 .ו 431 וגם לכביש 6מיקום מדהים עסקה למהירה החלתה בלבד

bottom of page