בתל אביב - רמת החייל

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

משרדים

משרדים להשכרה במרכז העסקים רמת  החייל בתל אביב.

להשכרה

משרדים

בתל אביב - רמת החייל

760 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

משרדים להשכרה במרכז העסקים רמת החייל בתל אביב.

קוד נכס

2019-02-13-02- תל אביב

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה