בראשון לציון

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

משרדים

משרדים  750 מ"ר להשכרה במגדל משרדים מפואר באזור התעשייה החדש במערב ראשון לציון

להשכרה

משרדים

בראשון לציון

750 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

משרדים 750 מ"ר להשכרה במגדל משרדים מפואר באזור התעשייה החדש במערב ראשון לציון

קוד נכס

2019-02-20-02- בראשון לציון

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה