בראשון לציון

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

חנויות

חנות להשכרה במערב ראשון לציון - מתאים גם למסעדה

להשכרה

חנות - מסעדה

בראשון לציון

150 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

חנות להשכרה במערב ראשון לציון - מתאים גם למסעדה

קוד נכס

2019-02-05-02-ראשון

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה