בקריות

למכירה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

נכסים מניבים

למכירה בקריות נכס מסחרי מושכר ל2 דיירים חנויות על ציר ראשי

למכירה

נכס מניב

בקריות

480 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

למכירה בקריות נכס מסחרי מושכר ל2 דיירים חנויות על ציר ראשי

קוד נכס

קריות 01/03/2019 14:29

מחיר למ"ר

5.2 מיליון ש"ח

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה