בפתח תקווה

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מבני תעשייה

מבנה תעשייה לאחסנה להשכרה בפתח תקווה 800 מ"ר גבוהה עם חצר

להשכרה

מבנה תעשייה - לאחסנה

בפתח תקווה

כ 800 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

מבנה תעשייה לאחסנה להשכרה בפתח תקווה 800 מ"ר גבוהה עם חצר

קוד נכס

2019-01-21-04- פתח

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה