בפתח תקוה

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

משרדים

בפתח תקווה, משרדים להיי - טק בתכנונן אדריכלי  ברמה גבוה לכניסה מידית, למבנה יש לובי מכובד

להשכרה

משרדים

בפתח תקוה

עד 1500 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

בפתח תקווה, משרדים להיי - טק בתכנונן אדריכלי ברמה גבוה לכניסה מידית, למבנה יש לובי מכובד

קוד נכס

פתח תקווה - 2019-01-05 -A3

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה