בחולון

למכירה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

חנויות

חנות למכירה בחולון מ 150 עד 300 מ"ר

למכירה

חנות

בחולון

300 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

חנות למכירה בחולון מ 150 עד 300 מ"ר

קוד נכס

02-29-01-2019 חולון

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה