בבני ברק

להשכרה

קליק על התמונה לקבלת פרטים נוספים

מוסכים

מבנה למוסך להשכרה באזור התעשייה בני ברק

להשכרה

מוסך

בבני ברק

200 מ"ר

שטח הבנויה

גודל המגרש

מבנה למוסך להשכרה באזור התעשייה בני ברק

קוד נכס

2019-02-06-01- בני ברק

מחיר למ"ר

:מיון נכסים לפי יעוד

מבני לתעשייה

משרדים להשכרה

חנויות להשכרה

מגרשים להשכרה

מבני תעשייה למכירה

משרדים למכירה

מגרשים למכירה