top of page

להשכרה

בתי אריזה

בכפר סבא

להשכרה

בתי אריזה

מבנה לבית אריזה להשכרה באזור כפר סבא לאחסון ואריזת תוצרת חקלאית

מבנה לבית אריזה להשכרה באזור כפר סבא לאחסון ואריזת תוצרת חקלאית

2019-04-01-01- כפר סבא

קוד נכס מספר :

מחיר

כ 2000 מ"ר

גודל

logo-whatsapp-512_edited_edited.png

מבנה לבית אריזה להשכרה באזור כפר סבא לאחסון ואריזת תוצרת חקלאית . גובה של כ 7 מטר כולל חצר לפריקה וטעינה , מיועד לטיפול בתוצרת חקלאית מחיר מבוקש כ 35 ש"ח למ"ר , כניסה מיידית

bottom of page