top of page

למכירה

מגרשים

במגדל העמק

למכירה

מגרשים

מגדל העמק ביו 60 ל 100 דונם לתעשייה

מגדל העמק ביו 60  ל 100 דונם לתעשייה

2019-02-26-02- בצפון

קוד נכס מספר :

מחיר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

במגדל העמק מגרש לתעשייה למכירה ביו 60 ל 100 דונם למכירה לפי מחיר של 1.5 מיליון שח לדונם תבע בתוקף לתעשייה כבדה

bottom of page