top of page

למכירה

מגרשים

ביבנה הירוקה

למכירה

מגרשים

מגרש לבנייה רוויה למכירה ביבנה הירוקה לבניית שח כ 106 יחידות דיור

מגרש לבנייה רוויה למכירה ביבנה הירוקה לבניית שח כ 106 יחידות דיור

112234 יבנה

קוד נכס מספר :

670000 ליחידה

מחיר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

88476597:קוד נכס מספר יחידות לבנייה : 100מיקום : יבנה הצעירהמחיר מבוקש 670000 ליחידה מגרש לבנייה רוויה למכירה ביבנה הירוקה לבניית של כ 106 יחידות דיור של 100 מ"ר בממוצע . הבניה ב 4 מבנים של 5 קומות עם חניה תת-קרקעית. מחיר מבוקש על כל יחידה 670.000

bottom of page